Maršrutu plānošanas un attālumu noteikšanas pakalpojums

Šis pakalpojums nodrošina attālumu noteikšanu starp vairākiem ģeogrāfiskiem punktiem, lietojot Jāņa sētas Baltijas ceļu un Eiropas galveno autoceļu datubāzi. Citām IT sistēmām un web vietnēm tas ir pieejams kā REST veida webserviss vai daļa no Karšu pārlūka API. Servisa galvenās iespējas:

 • Maršrutēšana starp 500 punktiem, uzrādot attālumu pa ceļiem un prognozēto nepieciešamo laiku maršruta veikšanai.
 • Plānotā maršruta punktu secības optimizēšana.

Ceļu datubāzes saturs

Maršrutēšanā lietotajā ceļu datubāzē ir iekļauti visi Jāņa sētas datu bāzē esošie ceļi Baltijā, tostarp:

 • Latvijā:
  • visi ar automašīnu izbraucamie ceļi;
  • valsts, pašvaldību un privātie ceļi;
  • komersantu, tostarp „Latvijas valsts meži” ceļi.
 • Lietuvā un Igaunijā:
  • galvenie autoceļi;
  • reģionālie ceļi un tranzītielas;
  • vietējie ceļi un ielas, brauktuves;
  • grants un zemesceļi.
 • Eiropā:
  • maģistrāles un galvenie autoceļi;
  • reģionālie autoceļi.

Maršruta punktu secības optimizēšana

Sistēma atrod maršruta punktu optimālo secību, sastādot ātrāko vai īsāko maršruta plānu.

Maršrutu veidošanas profili

Maršrutu veidošanas algoritms maršruta plānu var veidot automašīnai, operatīvajam transportam, kājāmgājējam un riteņbraucējam. Tas var kārtot maršruta punktu secību tā, lai maršruts būtu ātrākais vai īsākais. Iespējams definēt arī braukšanas ātrumu pa dažādu kategoriju ceļiem un to lietošanas nosacījumus, piemēram, zemes ceļus nelietot. 

Tehniskais risinājums

Maršrutu plānošanas serviss ir daļa no Karšu pārlūka lietotāja un aplikāciju programmēšanas saskarnes (API). To ir iespējams lietot, sūtot noteiktu un strukturētu pieprasījumu (divus koordinātu pārus) uz Jāņa sētas webservera saiti, kas pieprasītājam atpakaļ nosūta attālumu un ceļā pavadāmo laiku. Tas var atpakaļ nosūtīt arī līniju vai uzzīmēt to uz kartes. Šāda funkcionalitāte ir pieejama arī Karšu pārlūka JavaScript bibliotēkas lietotājam. Karšu pārlūkā ir izveidots lietotāja saskarnes logs maršruta plānošanai, ko iespējams kontrolēt ar JavaScript.

Koordinātu sistēma

Maršrutu plānošanas servisā var lietot LKS92 un WGS84 koordinātu sistēmas.

Atjaunošana

Ceļu datu atjaunošana notiek regulāri, gala lietotāja sistēmai nemanāmi.

Izmaksas

Lūdzu, pieprasiet cenu piedāvājumu un plāšāku informāciju, rakstot uz order@kartes.lv.

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti

Vecrīga. Ģimenes lielā puzle
Vecrīga. Ģimenes lielā puzle

Izmērs saliktā veidā 85 x 58 cm

1500 gabaliņi

Kastes izmērs 40 x 27 x 6 cm

Saites