Baltijas karšu WMS servisi

Risinājums nodrošina Jāņa sētas veidotās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kartes pieejamību WMS servisa veidā.

 

Interneta karšu serviss (Web Map Service vai saīsināti WMS) ir standarta protokols, kas nodrošina ģeotelpisko datu (karšu) apmaiņu internetā, kas tiek attēlota, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas ĢIS programmatūras un to datubāzes.


Vienkāršiem vārdiem sakot, interneta karšu serviss darbojas kā fona karte, kas tiek attēlota ar ĢIS programmatūras rīku starpniecību. Interneta karšu serviss dod lietotājam vizuālu pieeju jaunākajiem kartogrāfisko datu informatīvajiem slāņiem, kurus lietotājs var izmantot savu aktuālo ĢIS problēmu risināšanā. Balstoties uz Jāņa sētas interneta karšu servisā pieejamo bagātīgo kartogrāfisko informāciju, klienti var veidot un papildināt savas ĢIS datubāzes, kā arī veidot kvalitatīvas izdrukas.


Tehniskais risinājums

Karšu izdevniecība Jāņa sēta izveidojusi jaunu interneta karšu servisu, kurā pieejami praktiski visi izdevniecībā radītie kartogrāfiskie dati, kas ir pielāgoti interneta karšu servisa formātam. WMS seviss ir pieejams tiešsaistē no Jāņa sētas interneta serveriem.

Raksturlielumi

Karšu izdevniecības Jāņa sēta jaunais interneta karšu serviss (WMS) nodrošina:

 • pieeju daudzveidīgam kartogrāfiskajam materiālam abonēšanas režīmā, kas veidots uz mūsu datubāzu informācijas pamata;
 • kartes sākot no maza tuvinājuma mērogiem (kontinenti, valstis, okeāni un citi) līdz pat detāliem pilsētu plānu mērogiem, kuros attēlotas atsevišķas ēkas un viss Baltijas valstu autoceļu tīkls;
 • iespējas uz interneta karšu servisa pamatnes pieslēgt klientu specifiskos ģeotelpiskos datus, tādā veidā palielinot pieejamās informācijas apjomu par interesējošo teritoriju, kurā tiek risināta konkrētā ar ĢIS saistītā darbība;
 • operatīvu un regulāru datu atjaunošanu, kas tiek integrēta tiešsaistes režīmā;
 • datu attēlošanu divās standarta orģinālprojekcijās - LKS-92 un WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere;
 • pieeju kartogrāfiskajiem materiāliem ar daudzveidīgu ĢIS programmatūru platformu starpniecību: ArcGIS, QGIS, uDIG, GRASS GIS, kā arī CAD programmas platformas - AutoCAD un Bentley Map;
 • vienkāršu lietošanu un labu ātrdarbību.

Baltijas kartes detalizācija

Karšu pārlūkā ietverto datu apraksts:

 • kartes detālākais mērogs ir 1:10 000, nodrošinot augstu precizitāti apdzīvotajās vietās un nedaudz zemāku - ārpus apdzīvotajām vietām;
 • kartes dati vienmērīgā blīvumā pilnībā nosedz Baltijas valstu teritoriju, kvalitatīvi atainojot kartē iekļauto informāciju atbilstoši katra mēroga ģeneralizācijas un attēlojuma prasībām;
 • karte satur šādus informācijas slāņus: apdzīvotās vietas ar nosaukumiem (klasificētas pēc iedzīvotāju skaita un administratīvās nozīmes), zemes lietojums (mežs, purvs, atklātas ainavas, apbūve, ūdeņi), valstu robežas, administratīvā un teritoriālā iedalījuma robežas, autoceļi (klasificēti pēc nozīmes, seguma, izbraucamības), dzelzceļš un stacijas, hidrogrāfijas tīkls ar nosaukumiem;
 • kartē attēlotais autoceļu tīkls ietver visus valsts ceļus, visus pašvaldību ceļus, mežu ceļus, kā arī citus ceļus (ieskaitot brauktuves bez ielas statusa apdzīvotajās vietās); valsts autoceļiem atainota numerācija atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ieskaitot vietējās nozīmes valsts autoceļus);
 • atbilstoši mērogam atainoti ielu nosaukumi, kas aptver visas oficiālā statusā esošās ielas;
 • klasificējot autoceļus pēc nozīmes, seguma, izbraucamības, īpaši izcelti maģistrālie maršruti apdzīvotajās vietās, kā arī ar īpašu apzīmējumu norādītas vienvirziena ielas;
 • kartē attēlotas visas oficiālā statusā esošās apdzīvotās vietas (pilsētas, ciemi) ar to nosaukumiem;
 • kartē attēlotas visas oficiālās adreses, to atainošana piemērota kartes mērogu rindai un ģeneralizācijai;
 • kartē attēlotas visas ēku kontūras Latvijas teritorijā, īpaši izceļot sabiedriskās ēkas, tuvākajos mērogos apbūve klasificēta pēc lietošanas mērķa (dzīvojamā, saimnieciskā apbūve);
 • tuvākajos mērogos attēloti arī šādi informācijas slāņi vai orientieri: kapsētas ar nosaukumiem, ievērojamākie kalni ar nosaukumiem, pasta nodaļas ar nosaukumiem, dievnami ar nosaukumiem, izglītības, pašvaldības, medicīnas un citas iestādes ar nosaukumiem, parku nosaukumi.

Atjaunošana

Datu atjaunošana notiek regulāri, gala lietotāja sistēmai nemanāmi un caurspīdīgi, vismaz četras reizes gadā.

Izmaksas

Lūdzu, pieprasiet cenu piedāvājumu un plašāku informāciju, rakstot uz order@kartes.lv.

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti

Kasāmkarte “Eiropa”
Kasāmkarte “Eiropa”

Pirmizdevums

Kartes izmērs 70 x 49 cm

Tubusa izmērs 54,5 cm x 7 cm/dm

Saites