Ātruma ierobežojumu noteikšanas pakalpojums

Šis pakalpojums nodrošina ātruma ierobežojumu noteikšanu ģeogrāfiskā punktā, lietojot Jāņa sētas Latvijas ceļu datubāzi. Citām IT sistēmām un web vietnēm tas ir pieejams kā REST veida webserviss vai daļa no Karšu pārlūka API.

 

Servisa galvenā funkcija: saņemot koordinātas, tas atsūta tuvākās ielas un/vai ceļa datubāzē ievadīto ātruma ierobežojumu.

Ceļu datubāzes saturs

Servisa apkalpošanai tiek lietota maršrutējamo ceļu datubāze, kurā ir iekļauti visi Jāņa sētas datubāzē esošie ceļi Baltijā, tostarp:

 • Latvijā:
  • visi ar automašīnu izbraucamie ceļi;
  • valsts, pašvaldību un privātie ceļi;
  • komersantu, tostarp „Latvijas valsts meži” ceļi.
 • Lietuvā un Igaunijā iespējams noteikt, vai punkts ir apdzīvotā vietā, vai ārpus tās:
  • galvenie autoceļi;
  • reģionālie ceļi un tranzītielas;
  • vietējie ceļi un ielas, brauktuves;
  • grants un zemesceļi.
 • Eiropā:
  • maģistrāles un galvenie autoceļi;
  • reģionālie autoceļi.

Tehniskais risinājums

Ātruma ierobežojumu noteikšanas serviss ir daļa no Karšu pārlūka lietotāja un aplikāciju programmēšanas saskarnes (API). To var lietot, sūtot noteiktu un strukturētu pieprasījumu - koordinātu pāri vai masīvu -  uz Jāņa sētas webservera saiti, kas pieprasītājam atpakaļ nosūta tuvāko ceļu ātruma ierobežojumus un šo ceļu nosaukumus.

Koordinātu sistēma

Ātruma ierobežojumu noteikšanas servisa var lietot LKS92 un WGS84 koordinātu sistēmu.

Izmaksas

Lūdzu, pieprasiet vairāk informācijas un cenu piedāvājumu, rakstot uz order@kartes.lv.

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti

Sērija “Ar karti dabā”
Sērija “Ar karti dabā”

Sērija “Ar karti dabā”

Atjaunots izdevums

Izmēri 213 x 300 mm 

Apjoms: Latgale 50 lpp., Zemgale 54 lpp., Kurzeme 54 lpp., Vidzeme 64 lpp. 

Laminēta katra izdevuma lapaspuse 

Spirāles iesējums

Saites