Loģistikas risinājumi optimālu maršrutu plānošanai

Galvenie lietojuma virzieni

 • Maršrutu plānošana preču vai materiālu savākšanai un izkraušanai.
 • Maršrutu plānošana preču vai materiālu iekraušanai un izvešanai klientiem.
 • Maršrutu plānošana klientu apkalpošanas speciālistiem.

Ieguvumi

 

 • Kartē izvietota klientu datubāze.
 • Operatīvi izplānoti maršruti līdz pat 2500 klientu apkalpošanai vienā plānošanas reizē.
 • Optimāli sadalīti klienti pa automašīnām vai klientu apkalpošanas speciālistiem.
 • Uzticama un pārbaudāma informācija laika un naudas resursu plānošanai, pasūtījumu izpildes un klientu apkalpošanas rentabilitātes noteikšanai.
 • Operatīva informācija par pasūtījumu vai klientu apkalpošanas gaitu.

 

Pamata funkcionalitāte

 

 • Klientu sarakstu importēšana un piesaistīšana kartei.
 • Aktuālo pasūtījumu atlase un pievienošana loģistikas uzdevumam.
 • Automašīnu vai klientu speciālistu atlase dienas uzdevumu plānošanai.
 • Plānošanas iestatījumu izveide, piemēram, darba laika ilgums, atpūtas laiks, apkalpojamo klientu skaits un citi kritēriji loģistikas uzdevuma plānošanai.
 • Optimālā sadalījuma veidošanā programma ņem vērā ienākumus un izdevumus klienta apkalpošanai vai veido ātrāko un īsāko maršrutu, to izvēlas loģistikas speciālists.
 • Programmas izveidoto optimālo maršrutu apskate kartē un iespēja tos manuāli koriģēt.
 • Maršruta lapas un kartes drukāšana.
 • Maršruta saglabāšana attēlošanai Android aplikācijā Mappost, kurā iespējams skatīt ceļu līdz nākamajam plānotajam klientam, savu atrašanās vietu un atzīmēt uzdevuma izpildi vai aprakstīt problēmu un pievienot situācijas attēlu.
 • Maršruta veicēja aktuālā atrašanās vieta, veiktais maršruts un uzdevuma izpildes atzīmes vai problēmu ziņojumi saglabājas klienta datubāzē.

 

Ieviešana

 • Klienta esošo maršrutu salīdzināšana ar Loģistikas risinājuma veidotiem maršrutiem. Esošās plānošanas gaitas salīdzināšana ar Loģistikas risinājuma piedāvāto, lai noteiktu resursu ekonomijas iespēju.
 • Esošās IT infrastruktūras apzināšana un integrācijas iespēju noskaidrošana. Loģistikas risinājuma integrēšana uzņēmuma IT infrastruktūrā vai uz Karšu izdevniecības Jāņa sēta serveriem.
 • Loģistikas risinājuma ieviešana un lietotāju apmācīšana darbam ar to.
 • Ieguvumu izvērtēšana un priekšlikumu izstrāde tālākai darba optimizēšanai ar individuāliem Loģistikas risinājuma pielāgojumiem Klienta vajadzībām.
  Tehniskais risinājums

Tehniskais risinājums

 

Šī funkcionalitāte ir pieejama programmatūrā "JS Baltija Logistics" vai kā SaaS ārpakalpojuma serviss.

 

Koordinātu sistēma

 

Ir iespējams izmantot gan LKS92, gan WGS84 koordinātu sistēmu.


Izmaksas

 

Lūdzu, pieprasiet vairāk informācijas, rakstot uz order@kartes.lv.

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti

Sērija “Ar karti dabā”
Sērija “Ar karti dabā”

Sērija “Ar karti dabā”

Atjaunots izdevums

Izmēri 213 x 300 mm 

Apjoms: Latgale 50 lpp., Zemgale 54 lpp., Kurzeme 54 lpp., Vidzeme 64 lpp. 

Laminēta katra izdevuma lapaspuse 

Spirāles iesējums

Saites