Ieskaties:

Kas ir JS Baltija?

JS Baltija ir unikāls ģeogrāfiskās informācijas pārvaldības rīks, kas uz detalizētu karšu attēlojuma pamatnes ļauj īstenot dažādas ģeotelpisko datu apstrādes iespējas.

 

Galvenās JS Baltija funkcionālās iespējas ir šādas:

 

Ģeogrāfiskās informācijas pārvaldība - programmatūra nodrošina ģeogrāfisko datu uzglabāšanu, apstrādi un analīzi, informācijas meklēšanu datubāzē un tās telpisko attēlošanu. Kartē var veidot jebkuras sarežģītības pakāpes objektus. Ir iespēja gan zīmēt objektus kartē, gan arī strādāt tieši ar koordinātām. JS Baltija satur arī iebūvēto standartobjektu datubāzi ar vairāk nekā 856 600 dažādiem objektiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā - apdzīvotām vietām, dabas aizsargājamām teritorijām, administratīvo iedalījumu, lielāko pilsētu ielām, adresēm un citu informāciju.

 

Maršruta veidošana – programmatūra var radīt jebkuras sarežģītības maršrutu – gan īsāko pēc ceļa kopgaruma, gan optimālo, vadoties pēc lietotāja noteiktiem parametriem. Radot maršrutu, tiek ievērotas ceļazīmes uz izvēlētajiem ceļiem, kā arī dažādie ceļu segumi. Lietotājs var izveidot maršrutus, kas piemēroti autobraucējiem, operatīvajam transportam, velosipēdistiem vai kājāmgājējiem. Rezultātā tiek iegūts maršruta attēlojums kartē, aprēķins par tā garumu, veikšanai nepieciešamo laiku un degvielas daudzumu.

 

Transporta sekošanas funkcionalitāte – risinājums ļauj tiešsaistē sekot ar GPS/GPRS telemātikas iekārtām aprīkotam autotransportam. Var iegūt detalizētas nobraukuma un degvielas izmantošanas atskaites, kā arī skatīt pārvietošanos jebkurā izvēlētā iepriekšējā laika periodā.

Programmatūra ir instalēta pie klienta un transporta sekošanas ienākošie dati glabājas klienta datubāzē, tādēļ sekošanas programmatūras izmantošana nav saistīta ar pakalpojuma abonēšanas maksu.

 

Loģistikas funkcionalitāte – unikāls risinājums, kas ļauj optimizēt kravu piegādi klientiem vai preču savākšanu no klientiem gadījumos, kad pārvadājumos tiek izmantots lielāks transporta līdzekļu daudzums. Tas izveido no klientu saraksta optimālus maršrutus, ievērojot konkrētas piegādes vai pieprasījuma apjomu, ienākumus no klienta apkalpošanas, kā arī laika un citus loģistikas ierobežojumus.

 

JS Baltija produktu saime sastāv no šādiem programmatūras variantiem:

 

  • JS Baltija 3.5 Start
  • JS Baltija 3.5 GIS
  • JS Baltija 3.5 Professional
  • JS Baltija 3.5 Pro Tracking
  • JS Baltija 3.5 Pro Logistics

Plašāku informāciju par JS Baltija ģeogrāfiskās informācijas sistēmu skatiet sadaļā JS Baltija 3.5 produktu saime

 

JS Baltija vēsture - Tehniskie parametri - Funkcijas - Maršrutēšana

 

Dati - Kartes

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti

Latvijas reljefs. Ģimenes lielā puzle
Latvijas reljefs. Ģimenes lielā puzle

Izmērs saliktā veidā 85 x 58 cm

1500 gabaliņi

Kastes izmērs 40 x 27 x 6 cm

Saites