Karšu un datu servisi

Karšu izdevniecības Jāņa sēta ražotās kartes, datus un programmatūru ir iespējams lietot dažādās informācijas tehnoloģiju sistēmās, vidēs un dažādu uzdevumu risināšanai. Tos var integrēt lietotnēs, interneta vietnēs un mobilajās aplikācijās, izmantojot vairāku veidu tiešsaistes pakalpojumus jeb web servisus. Populārākie no servisiem ir:

                 Jāņa sētas servisu uzskaitījums

Nr.p.k. Nosaukums Servisa apraksts
                                                        Karšu servisi
1. WMS LKS-92 Standarta protokols, Jāņa sētas ģeogrāfisko karšu attēlu pārraidei LKS-92 koordinātu sistēmā
2. WMS WGS84 Standarta protokols, Jāņa sētas ģeogrāfisko karšu attēlu pārraidei WGS84 koordinātu sistēmā
Meklēšanas servisi
3. Adrešu ģeokodēšana Uz pieprasījumā iekļauto adresi rezultātā tiek saņemtas koordinātas.
4.  Reversā ģeokodēšana  Uz pieprasījumā iekļautām koordinātām rezultātā tiek saņemta adrese.
5. Adreses pārbaude, validācija  Uz pieprasījumā iekļautu adresi tiek saņemta atbilde par esamību vai adreses korektai validācijai nepieciešamā pieraksta forma. 
 6.  Ielu krustojumu noteikšanas serviss   Ielu krustošanās noteikšana, ievadot to nosaukumus. Kā atbilde tiek saņemti krustojumu punkti. 
 7.  Ātruma ierobežojumu noteikšanas serviss  Ātruma ierobežojumu informācijas atgriešana, nosūtot pieprasījumu ar vietas koordinātām.
 8.  Latvijas administratīvi- teritoriālais iedalījums (novadi, pagasti, pilsētas)   Teritorijas kontūras atgriešana atbilstoši pieprasījumam. 
 9.  Pasaules valstu kontūras  Teritorijas kontūras atgriešana atbilstoši pieprasījumam.
 10.  Interešu punktu servisu kopums   Tiek atgriezta meklēšanas atbilde katrā no uzskaitītajām interešu punktu grupām: apdzīvotas vietas, ezeri, upes, ielas, ceļi, naktsmītnes, degvielas uzpildes stacijas, starppilsētu autobusu maršruta pieturas, lielākie tirdzniecības centri, kultūras iestādes, dabas objekti, kilometru stabiņu atzīmes uz valsts nozīmes ceļiem, dievnami, muzeji. 
                                                      Analītiskie servisi
11. Maršruta punktu optimizēšana Pieprasījumā iekļauto maršruta punktu secības optimizēšana, minimizējot ceļu kopgarumu.
12.  Rīgas sastrēgumu serviss   Sastrēgumu līniju un informācijas atgriešana pieprasījumā norādītiem ielu posmiem. 
13.  Maršrutēšana: vieglais transports   Maršruta izveide vieglajam autotransportam atbilstoši pieprasījumā iekļautiem pieturu punktiem. 
14.  Maršrutēšana: operatīvais transports   Maršruta izveide operatīvajam autotransportam atbilstoši pieprasījumā iekļautiem pieturu punktiem 
15.  Maršrutēšana: smagais transports   Maršruta izveide kravas autotransportam atbilstoši pieprasījumā iekļautiem pieturu punktiem un masas ierobežojumiem uz autoceļiem 
16.  Maršrutēšana: gājēji, velotransports   Maršruta izveide gājējiem vai velotransportam atbilstoši pieprasījumā iekļautiem pieturu punktiem 
17.  Maršrutēšana: upes   Maršruta izveide pa upēm Kurzemē, Vidzemē, Pierīgā un daļā Igaunijas. 
18.  TSP loģistika   TSP (travelling salesman problem) loģistikas risinājums - risinājums, kas ļauj optimizēt kravu piegādi vai preču savākšanu no klientiem gadījumos, kad pārvadājumos tiek izmantots lielāks transporta līdzekļu daudzums. 

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti
Saites