Reklāma

Mēs piedāvājam unikālu iespēju autoceļu kartēs un atlantos, pilsētu plānos un atlantos, kā arī Latvijas ceļvedī izvietot savas firmas vai uzņēmuma reklāmu. Tās darbības princips ir ļoti praktisks: pie reklāmas izvietotā norāde kartes lietotājam ļaus ātri un vienkārši kartē vai plānā atrast reklamētos objektus, kas tur būs atzīmēti ar logotipu vai izceltu nosaukumu, un izmantot to pakalpojumus!

 

Vairāk informācijas: 67317537, 67317540.

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti

Latvijas ceļvedis
Latvijas ceļvedis

590 apskates vietas
10 reģionu nodaļas un atsevišķa nodaļa par Rīgu
115 kartes
ap 400 fotoattēlu
101 tūrisma informācijas centrs, 340 muzeji un 1630 naktsmītnes uzziņu informācijas blokā
Vietu un objektu alfabētiskais rādītājs
Izmēri 14 x 24 cm / 280 lpp.

Saites