Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Informācijas tehnoloģiju straujā attīstība ir mainījusi tradicionālos priekšstatus arī par ģeogrāfiju un kartogrāfiju. Viens no pašiem nozīmīgākajiem apvērsumiem, kas pēdējā desmitgadē ir mainījis ģeogrāfiju un tai radniecīgās nozares, ir ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēmas) izveidošana un ieviešana praksē. Tieši pateicoties ĢIS, ir notikusi ģeogrāfijas ekspansija, iespiešanās citās dzīves sfērās. Mūsdienās miljoniem cilvēku, paši to neapzinoties, ikdienā izmanto produktus, informāciju un pakalpojumus, kuru radīšanā liela loma ir ĢIS.

 

Pateicoties ĢIS, ģeogrāfisko informāciju mūsdienās izmanto teritorijas plānotāji, policija, apsardzes un glābšanas dienesti, transporta un loģistikas kompānijas, tirgotāji, mobilo sakaru operatori, autobraucēji, ceļotāji un daudzi citu nozaru pārstāvji, kam pirms ĢIS parādīšanās bija liegta plašas, specifiskas un atbilstoši izmantošanas mērķiem strukturētas un atlasītas ģeogrāfiskās informācijas lietošana. Mūsdienu pasaulē ĢIS ieņem aizvien nozīmīgāku lomu tajās nozarēs, kas saistītas ar nepieciešamību pieņemt telpiski orientētus lēmumus.

Gandrīz katrā uzņēmumā vai iestādē lieto datu bāzes, kurās ir apkopoti firmas funkcionēšanai nepieciešamie dati. Galvenā ĢIS orientētu datu bāzu atšķirība no pierastajām datu bāzēm ir to piesaiste reālajām pasaules ģeogrāfiskajām koordinātām.

 

"Karšu izdevniecība Jāņa sēta" darbojas kopš 1992. gada, un šobrīd tā ir kļuvusi par vadošo karšu izdevniecību Baltijas valstīs. Neskaitāmu mūsu izdotu karšu veidošana nebūtu iespējama bez ĢIS. Ģeogrāfiskā informācija mūsu datu bāzēs tiek uzkrāta jau vairāk nekā 10 gadus, un šobrīd "Karšu izdevniecība Jāņa sēta" piedāvā gan dažāda satura un mēroga vektoru datu bāzes un rastra datus, ko var izmantot par pamatu ĢIS izveidei, gan arī pakalpojumus un konsultācijas ĢIS izveidei, uzturēšanai un aktualizēšanai.


"Karšu izdevniecības Jāņa sēta" ĢIS datus ir iespējams iegādāties.

Mūsu gatavos ĢIS risinājumus jūs varat iepazīt un apskatīt mājas lapas IT sadaļā.


 

 

 

 

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti
Saites