Autortiesības

Interneta mājas lapa

www.kartes.lv ir interneta mājas lapa, kuras īpašnieks ir SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

www.kartes.lv ievietotās informācijas pilna vai daļēja kopēšana, pavairošana vai izplatīšana jebkurā iespējamā veidā vai formātā bez atbilstošām atsaucēm ir aizliegta.

Ja Jūs vēlaties izmantot www.kartes.lv publicētos materiālus, kontaktējieties ar SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Krasta iela 105A, Rīga, LV-1019, Latvija
Tālr. (+371) 67317540, 67317546
Fakss (+371) 67317541
e-pasta adrese: kartes@kartes.lv

 

 

Interaktīvā karšu sistēma JS Latvija un JS Baltija


Programma ir SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” īpašums neatkarīgi no tā, uz kādiem informācijas nesējiem programma ir ierakstīta.

Iegādājoties kādu no interaktīvajām karšu sistēmām, Jūs savā īpašumā iegūstat vienu viena lietotāja licenci. Licence nepiešķir īpašuma tiesības ne uz programmu, ne uz jebkuru no tās daļām vai komponentiem.

Īpašumtiesības uz programmu un klāt pieliktajiem materiāliem aizsargā Latvijas Republikas likums par autortiesībām. Programmas neatļauta kopēšana, modifikācija vai iekļaušana citās programmās ir aizliegta. Jūs nedrīkstat modificēt, adaptēt, tulkot, dekompilēt, diasemblēt programmu. Jūs nedrīkstat izmantot programmā iekļautās kartes, to fragmentus citos programmproduktos, pārpublicēt vai pārnest tās uz jebkuriem informācijas nesējiem, ja tas nav atrunāts atsevišķā līgumā ar SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”.

Jums ir tiesības:
1. Izmantot programmu uz viena datora.
2. Nekomerciāliem mērķiem izmantot informāciju, kas iegūta no programmā iekļautās objektu datu bāzes.

Pārkāpjot minētos noteikumus, Jūsu licence automātiski zaudē spēku bez īpaša SIA "Karšu izdevniecības Jāņa sēta" paziņojuma.

Karšu pārlūks
Sastrēgumu karte

Latvija, Baltija, Eiropas autoceļi, Latvijas aerofotogrāfijas, Latvijas topogrāfiskā karte, adreses, sastrēgumi. Sūti labojumus!

Aktuālie produkti
Saites