Baltkrievija

 5.70 ieskaitot PVN

2014. gada izdevums
Mērogs 1: 750 000
Izmērs 92 x 69,4 cm / 12,5 x 24 cm locīts

Apraksts

Šī ir visdetalizētākā šobrīd pasaules tirgū pieejamā Baltkrievijas karte.

Lai arī kartes mērogs ir 1:750 000, tajā attēlotā informācija atbilst detalizācijai 1:500 000 mērogā. Neraugoties uz bagātīgo informāciju, kartes lasāmība nav apgrūtināta.

Salīdzinot ar citām tirgū pieejamām kartēm, šajā ir vissvaigākā informācija par ceļu tīklu un segumu, kā arī apdzīvotām vietām, kuru 6000 nosaukumi tāpat kā dabā uz ceļa zīmēm doti baltkrievu valodā, tikai latīņu burtiem. Šai kartē arī pirmo reizi detāli atspoguļoti Černobiļas AES avārijas dēļ slēgtie Baltkrievijas un kaimiņvalstu apvidi.