Latvijas reljefs un derīgie izrakteņi

 8.10 ieskaitot PVN

Pirmizdevums
Mērogs 1:550 000
Izmērs 93 x 70 cm

Kategorija:

Produkta apraksts

Latvijas reljefa un derīgo izrakteņu sienas karte ir paredzēta kā palīglīdzeklis sākumskolas mācību vielas apguvei. Kartē ir izceltas tās reljefa formas, kuras tiek apskatītas sākumskolas mācību programmā. Uz kartes ir atliktas mācību procesā apskatīto Latvijas svarīgāko derīgo izrakteņu atradnes un ieguves vietas. Karte ir papildināta ar zemes virsmas griezumu un citu noderīgu informāciju.

Papildus informācija

Svars 1.5 kg