Rīga. Cietais vāciņš

 3.40 ieskaitot PVN

2015. gada izdevums
Mērogs 1:20 000
Izmērs 100 x 70 cm / 12,5 x 24 cm locīts
Cietais vāciņš

Produkta apraksts

Pilsētas teritorija attēlota abās izdevuma pusēs. Kartes informācija aktualizēta, izmantojot jaunākos kartogrāfiskos, adrešu un aerofoto materiālus un uzziņu avotus, veikta daļēja teritorijas apsekošana dabā. Atjaunots apbūves un pakalpojumu objektu izvietojums. Attēlotas ceļu, to skaitā veloceliņu, un sabiedriskās satiksmes tīkla  izmaiņas. Karti papildina ielu nosaukumu rādītājs un centra plāns mērogā 1:10 000.

Papildus informācija

Svars 0.2 kg