Atsiprašome, šis puslapis galimas tik Latvių.

KAS IR JS BALTIJA?

JS Baltija ir ģeogrāfiskās informācijas pārvaldības rīks, kas uz detalizētu karšu attēlojuma pamatnes ļauj īstenot dažādas ģeotelpisko datu apstrādes iespējas.


GALVENĀS PROGRAMMATŪRAS JS BALTIJA FUNKCIONALĀS IESPĒJAS IR ŠĀDAS:

Ģeogrāfiskās informācijas pārvaldība – programmatūra nodrošina ģeogrāfisko datu uzglabāšanu, apstrādi un analīzi, informācijas meklēšanu datubāzē un tās telpisko attēlošanu. Kartē var veidot jebkuras sarežģītības pakāpes objektus. Ir iespēja gan zīmēt objektus kartē, gan strādāt tieši ar koordinātām. JS Baltija satur arī iebūvēto standartobjektu datubāzi ar vairāk nekā 856 600 dažādiem objektiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas teritorijā – apdzīvotajām vietām, dabas aizsargājamām teritorijām, administratīvo iedalījumu, lielāko pilsētu ielām, adresēm un citu informāciju. Pēdējā datu atjaunošana tika veikta 2019. gadā. Atsevišķā sadaļā iekļauti objekti no ZL un 1180 datubāzes.

Maršruta veidošana – programmatūra var radīt jebkuras sarežģītības maršrutu – gan īsāko pēc ceļa kopgaruma, gan optimālo, vadoties pēc lietotāja noteiktiem parametriem. Radot maršrutu, tiek ņemtas vērā ceļazīmes uz izvēlētajiem ceļiem, kā arī dažādi ceļu segumi. Lietotājs var izveidot maršrutus, kas piemēroti autobraucējiem, operatīvajam transportam, velosipēdistiem vai kājāmgājējiem. Rezultātā tiek iegūts maršruta attēlojums kartē, aprēķins par tā garumu, veikšanai nepieciešamo laiku un degvielas daudzumu.

Transporta sekošanas funkcionalitāte – risinājums ļauj tiešsaistē sekot ar GPS/GPRS telemātikas iekārtām aprīkotam autotransportam. Var iegūt detalizētas nobraukuma un degvielas izmantošanas atskaites, kā arī skatīt pārvietošanos jebkurā izvēlētā iepriekšējā laika periodā. Programmatūra ir instalēta pie klienta, un transporta sekošanas ienākošie dati glabājas klienta datubāzē, tādēļ sekošanas programmatūras izmantošana nav saistīta ar pakalpojuma abonēšanas maksu.

Loģistikas funkcionalitāte – risinājums, kas ļauj optimizēt kravu piegādi klientiem vai preču savākšanu no klientiem gadījumos, kad pārvadājumos tiek izmantots lielāks transporta līdzekļu daudzums. Tas izveido no klientu saraksta optimālus maršrutus, ņemot vērā konkrētas piegādes vai pieprasījuma apjomu, ienākumus no klienta apkalpošanas, kā arī laika un citus loģistikas ierobežojumus.


JS BALTIJA 3.52 PRODUKTU SAIME

JS Baltija produktu saimē ir šādi programmatūras varianti:
· JS Baltija 3.52 Start
· JS Baltija 3.52 GIS
· JS Baltija 3.52 Professional
· JS Baltija 3.52 Pro Tracking
· JS Baltija 3.52 Pro Logistics

JS Baltija 3.52 Start – plašam lietotāju lokam domāta interaktīva karšu sistēma. Tā ietver vairāk nekā 200 Eiropas un Baltijas valstu teritoriju karšu un dod lietotājam iespēju veidot un pārvaldīt savu objektu datubāzi; plānot brauciena maršrutu; uzzināt, cik laika būs jāpatērē ceļā; izmantot programmatūru kā navigācijas rīku.

JS Baltija 3.52 GIS – profesionālām vajadzībām domāta GIS datu pārvaldības sistēma. Tā ļauj veikt ģeogrāfisko datu uzglabāšanu, apstrādi un analīzi, informācijas meklēšanu datubāzē un tās telpisko attēlošanu. Datubāzes objektu skaits ir neierobežots. JS Baltija 3.52 GIS programmatūrā ir realizēts .shp datņu eksports no datubāzes un imports uz datubāzi, kā arī KMZ datņu imports. Datubāzes objektiem, kas atrodas Latvijas teritorijā un kuriem ir pievienotas to atrašanās vietas adreses, var automātiski piesaistīt koordinātas un parādīt atrašanās vietu kartē.

JS Baltija 3.52 Professional – papildu JS Baltija 3.52 GIS iespējām šo programmatūru var integrēt ar ārējām
informācijas sistēmām, tā ļauj importēt karšu fragmentus, veidot maršrutus ar 500 pieturvietām un importēt sistēmā esošu datubāzi.

JS Baltija 3.52 Pro Tracking – tiešsaistes sekošanas sistēma ar GPS/GPRS telemātikas iekārtām aprīkotam autotransportam. Nobraukuma un degvielas patēriņa detalizētas atskaites iegūšana, transporta līdzekļa
pārvietošanās maršruta apskate jebkurā izvēlētajā iepriekšējā laika periodā. Vienīgā sekošanas sistēma Baltijā, kas nodrošina sekošanas datu saņemšanu un saglabāšanu uz klienta servera.

JS Baltija 3.52 Pro Logistics – komplekss risinājums, kas ļauj optimizēt kravu piegādi klientiem vai preču savākšanu no klientiem, kad pārvadājumos tiek izmantots lielāks transporta līdzekļu daudzums. Tas izveido
no klientu saraksta optimālus maršrutus, ņemot vērā konkrētas piegādes vai pieprasījuma apjomu, ienākumus no klienta apkalpošanas, kā arī laika un citus loģistikas ierobežojumus.


JS BALTIJA 3.52 PRODUKTU FUNKCIONALITĀTE

Informācija par funkcionālo iespēju atbilstību konkrētam JS Baltija 3.5 saimes produktam:

Funkcionalitāte JS Baltija 3.52 Start JS Baltija 3.52 GIS JS Baltija 3.52 Professional JS Baltija 3.52 Pro Tracking JS Baltija 3.52 Pro Logistics
Detalizētas Baltijas kartes, plaša Baltijas valstu adrešu datubāze un interešu punktu kopums
Maksimālais lietotājobjektu skaits datubāzē objektiem (punkti, līnijas, poligoni) 200
Maksimālais pieturas punktu skaits veidojamā maršrutā 100 100 500 500 500
Savas atrašanās vietas skatīšana kartē, datoram ar programmatūru pievienojot ārējo GPS antenu
Klienta objektu adrešu datubāzes sasaiste ar koordinātām
Datu eksports un imports no dažādiem formātiem (TXT, CSV, SHP, WPT, DBF, KML, KMZ)
Karšu imports no JPEG, GIF failiem
Integrāciju izstrādes iespēja ar citām informācijas sistēmām
Transporta sekošanas funkcionalitāte, sekošanas serveris, transporta atskaišu modulis
Loģistikas modulis: preču piegāde vai preču savākšana vairāku tūkstošu klientu gadījumā, transporta vienību plānošana loģistikai, maršrutu automātiska plānošana un optimizācija
Iegādes cenas, EUR bez PVN 49,00 299,00 949,00 No 1139,00* No 1898,00
Pārejas cena no agrākajām JS Baltija 3.5 versijām 29,00 99,00 299,00 Jautāt izstrādātājam Jautāt izstrādātājam

* Pārejas variants atkarīgs no transporta vienību skaitam atbilstošā iegādātā moduļa (<21; 21–50; >50)

Moduļi
JS Baltija 3.52 jebkuru versiju iespējams papildināt ar moduļiem, lai to maksimāli pielāgotu savām vajadzībām.
1. Map image – eksportējot karti, jūs iegūsiet gan kartes, gan uz tās attēloto objektu attēlu *.bmp vai *.jpg formāta datnē, ko iespējams labot, ievietot prezentāciju materiālos, projektu aprakstos.
2. Map file – kartes eksports ar iespēju saglabāt to .bmp vai .jpg formātā kopā ar koordinātu reģistrācijas datnēm (*.jpgw, *.bmpw). Pateicoties iespējai saglabāt kartes koordinātas, to var ievietot citās ģeoinformācijas sistēmās (GIS), neveicot speciālu piesaisti, kā arī ievietot dokumentos kā vienkāršu attēlu.


JS BALTIJA 3.52 PRODUKTU CENAS

Viena programmas licence dod tiesības lietot iegādāto risinājumu uz viena datora.
JS Baltija 3.52 produktu licenču cenas

Produkts Cena, EUR bez PVN Cena, EUR ar PVN
JS Baltija 3.52 Start 49,00 59,29
JS Baltija 3.52 GIS 299,00 361,79
JS Baltija 3.52 Professional 949,00 1148,29
JS Baltija 3.52 Pro Tracking No 1139,00* No 1378,19*
Papildus lietotāja licence pie JS Baltija 3.52 Pro Tracking 199,00 240,79
JS Baltija 3.52 Pro Logistics No 1898,00** No 2296,58**
Map image modulis 176,00 212,96
Map file modulis 349,00 422,29

* JS Baltija 3.52 Pro Tracking sekošanai līdz 20 transporta vienībām cena ir 1139,00 EUR bez PVN. Šī licence dod tiesības iegādāto risinājumu lietot uz viena datora;
JS Baltija 3.52 Pro Tracking sekošanai no 21 līdz 50 transporta vienībām cena ir 2278,00 EUR bez PVN. Šī icence dod tiesības iegādāto risinājumu lietot uz diviem datoriem;
JS Baltija 3.52 Pro Tracking sekošanai vairāk nekā 50 transporta vienībām cena ir 4556,00 EUR bez PVN. Šī licence dod tiesības iegādāto risinājumu lietot uz četriem datoriem.
** Piedāvājumu speciālajai versijai loģistikai sagatavosim un nosūtīsim pēc jūsu pieprasījuma.


Ar mums varat sazināties, rakstot uz e-pastu order@kartes.lv vai zvanot pa tālruni 67317540.
Visā JS Baltija 3.52 versijas darbības laikā var veikt maksas atjauninājumu no iepriekšējās JS Baltija 3.5 versijas uz jaunāko versiju.