LATVIAN GIS ASSOCIATION

Latvijas ĢIS biedrība ir sabiedriska organizācija, ko izveidojuši ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) nozarē strādājošie profesionāļi ar lielu darba pieredzi šajā jomā. Biedrības mērķis ir apvienot fiziskas un juridiskas personas, kas nodarbojas ar sistēmu izstrādi, programmatūras piegādi, ģeotelpiskās informācijas (ĢI) ražošanu un izmantošanu profesionālā darbībā, izglītībā, ikdienā un vaļaspriekos. Biedrības uzdevumi ir popularizēt ĢIS izmantošanas iespējas un tehnoloģijas Latvijā, apzināt ģeotelpiskās informācijas lietotāju vajadzības, attīstīt ar ģeotelpisko informāciju saistītās izglītojošās programmas un pārstāvēt ĢI sektora intereses valsts un starptautiskā līmenī.