PROJECT “GEONAME TRANSLATOR FOR MAPS”

“Regio” Ltd (Estonia) and “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” Ltd (Latvia) project “Geoname translator for maps” (Est-Lat112) has received the support of Interreg Estonia-Latvia programme. The project is being implemented in the Estonian – Latvian (EST-LAT) cross-border cooperation programme in the thematic objective “Increasing the competitiveness of SMEs” priority axis “Active and attractive business environment.” The total eligible cost of the project is 356 166.20 EUR, of which 251 043.88 EUR would be provided by the European Regional Development Fund, the Estonian – Latvian cross-border cooperation programme Interreg.

Automated translation solution to improve effectiveness

New automated translation service for translating names in vector graphic files

PROJEKTS “BALTIC GEODATA MARKETPLACE”

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” (Latvija) un Reach-U Ltd. (Igaunija) ir saņēmuši apstiprinājumu projekta “Baltic Geodata Marketplace” (Est-Lat29) (Baltijas Ģeodatu tirgus) atbalstam. Projekts tiek īstenots Igaunijas  – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”. Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa sastāda EUR 765 584.45, no  tām EUR  493 198.57 sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonda Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma Interreg V-A. Paredzētais projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši (01.03.2017.-31.08.2019.).

PROJEKTS “STARPTAUTISKĀS KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA”

20160523154530_LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB

SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta 2016. gada 25. aprīlī noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2016/119 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projektu “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001), kas apstiprināts ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras 2016. gada 19. februāra lēmumu Nr.39-2-40/831 un īstenots saskaņā ar 2016. gada 14. martā noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.

PROJEKTS “SIA “KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA” DALĪBA LIAA ORGANIZĒTĀS INDIVIDUĀLAJĀS VIZĪTĒS ZVIEDRIJĀ EKSPORTA IESPĒJU UZ ZVIEDRIJU UN POTENCIĀLO SADARBĪBAS PARTNERU APZINĀŠANAI”

20150723134603_eraf

SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta 2015. gada 17. jūlijā ir noslēgusi līgumu Nr.L-ĀTA-15-2994 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” dalība LIAA organizētās individuālajās vizītēs Zviedrijā eksporta iespēju uz Zviedriju un potenciālo sadarbības partneru apzināšanai” īstenošanu, ko līdzfinansē ERAF.

PROJEKTS “SIA “KARŠU IZDEVNIECĪBA JĀŅA SĒTA” DALĪBA LATVIJAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERAS ORGANIZĒTĀS INDIVIDUĀLAJĀS VIZĪTĒS SOMIJĀ EKSPORTA IESPĒJU UZ SOMIJU UN POTENCIĀLO SADARBĪBAS PARTNERU APZINĀŠANAI”

20150723134603_eraf

SIA Karšu izdevniecība Jāņa sēta 2015. gada 22. decembrī noslēgusi līgumu Nr. L-ĀTA-15-3914 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta “SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” dalība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētās individuālajās vizītēs Somijā eksporta iespēju uz Somiju un potenciālo sadarbības partneru apzināšanai” īstenošanu un ERAF līdzfinansējuma saņemšanu darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros.

ESF APMĀCĪBU PROJEKTS VIEGLĀS RŪPNIECĪBAS UZŅĒMUMU ASOCIĀCIJA

20140924105737_VRUA WEB
Šeit mēs mācījāmies, lai būtu vienoti, izvirzot un sasniedzot uzņēmuma un personīgos mērķus.