Latvian coats of arms. Poster

 39.90 include TAX

Edition of the year 2018
Size 93 x 70 cm

Category:

Description

Sorry, this entry is only available in Latvian and Lithuanian.

Izdevumā, kas veltīts Latvijas administratīvo vienību ģerboņiem, attēloti 110 novadu un 76 pilsētu ģerboņi. Izdevumu papildina vēsturisko novadu ģerboņi un Latvijas Republikas ģerbonis.

Latvijas administratīvo vienību ģerboņu piešķiršanai ir senas tradīcijas. Daudzu Latvijas pilsētu ģerboņi apstiprināti jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Latvijas pagastu ģerboņi sāka ieviesties apritē pēc 1990. gada administratīvās reformas.

Pēdējās lielās izmaiņas Latvijas ģerboņu ‘kartē’ notikušas pēc 2009. gadā pabeigtās administratīvi teritoriālās reformas, kad jaunajām administratīvajām teritorijām tika veidoti un apstiprināti jauni novadu ģerboņi. Tā, piemēram, kā pēdējais 2017. gada 25. aprīlī tika apstiprināts Apes novada ģerbonis.
Attēlu informāciju papildina ziņas par katra novada platību, pilsētas tiesību iegūšanas gadu un iedzīvotāju skaitu katrā pašvaldībā 2018. gadā.