Latvijas ģerboņi. Plakāts

 39.90 ieskaitot PVN

2018. gada izdevums
Izmērs 93 x 70 cm

Papīra izdruka

Kategorijas:

Apraksts

Izdevumā, kas veltīts Latvijas administratīvo vienību ģerboņiem, attēloti 110 novadu un 76 pilsētu ģerboņi. Izdevumu papildina vēsturisko novadu ģerboņi un Latvijas Republikas ģerbonis.

Latvijas administratīvo vienību ģerboņu piešķiršanai ir senas tradīcijas. Daudzu Latvijas pilsētu ģerboņi apstiprināti jau pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Latvijas pagastu ģerboņi sāka ieviesties apritē pēc 1990. gada administratīvās reformas.

Pēdējās lielās izmaiņas Latvijas ģerboņu ‘kartē’ notikušas pēc 2009. gadā pabeigtās administratīvi teritoriālās reformas, kad jaunajām administratīvajām teritorijām tika veidoti un apstiprināti jauni novadu ģerboņi. Tā, piemēram, kā pēdējais 2017. gada 25. aprīlī tika apstiprināts Apes novada ģerbonis.
Attēlu informāciju papildina ziņas par katra novada platību, pilsētas tiesību iegūšanas gadu un iedzīvotāju skaitu katrā pašvaldībā 2018. gadā.