Dati un datu servisi

Uzturam plašu ģeotelpisko datu slāņu kopumu, kas augstā detalizācijā aptver Latviju un Baltijas valstis, bet zemākā detalizācijā – visu pasauli. Ceļi, apdzīvotās vietas, zemes lietojums, tūrisma objekti – tie ir daži slāņi no mūsu datu krātuves, ko ir iespējams iegādāties lietošanai vai abonēt. Lielu daļu no datiem var saņemt, izmantojot ģeoservisu tiešsaistes programmsaskarnes (API), piemēram, dažādus pamatkaršu WMS servisus (tostarp vektoru pamatkarte), adrešu meklēšanas (ģeokodēšanas un reversās ģeokodēšanas) API servisus, autotransporta maršrutēšanas, ielu meklēšanas servisus. Citu servisu dokumentācija ir pieejama developers.kartes.lv lapā. Mūsu servisi ir pieejami arī portālā GeoDataHub, un daļu no ģeoservisu API var izmēģināt arī karšu pārlūkā BalticMaps.

 

IT risinājumi

Mūsu uzņēmumu raksturo spēja izstrādāt pasūtītāja vajadzībām precīzi atbilstošu programmatūru, kas izmanto konkrētajam uzdevumam vajadzīgos ģeotelpiskos datus. Risinājumu izstrādi atvieglo vairāk nekā 30 mūsu izstrādātās ģeoservisu programmsaskarnes (API). Izveidotās informācijas sistēmas ļauj uz kartes pamatnes skatīt, analizēt, apstrādāt un saglabāt jebkāda veida ģeotelpisko informāciju. Esam veikuši ģeotelpisku risinājumu izstrādi, kas risina mūsu klientu vajadzības visdažādākajās jomās, piemēram, tūrismā, valsts pārvaldē, telekomunikācijās, apdrošināšanā un lauksaimniecībā.

Mobilās lietotnes

Mobilās ierīces ir kļuvušas par neatņemamu un būtisku mūsu dzīves sastāvdaļu. Pilnvērtīgai viedierīču iespēju izmantošanai esam radījuši virkni mobilo lietotņu gan kā gala risinājumus patērētājiem, gan klientu un partneru pasūtītas. Mobilie risinājumi piedāvā lietot kartes, optimizēt maršrutus, atrast tūrisma vietas, saglabāt dabas novērojumus un daudzas citas iespējas. Pazīstamākie mūsu risinājumi ir BalticMaps (Android, iOS), Dabasdati (Android, iOS), Visit Tukums (Android), Mappost (Android), Latvia Travel (Android, iOS), 3+ karte (AndroidiOS), DDzKSU (Android).

Garmin un JS Baltija

JS Baltija ir unikāla karšu programmatūra, kas ļauj īstenot dažādas ģeotelpisko datu apstrādes iespējas. Sava objektu datubāze, sekošana autotransportam, maršrutu plānošana un ģeokodēšana vienlaikus ar augstu kartes pamatnes detalizāciju un aktuālu adrešu informāciju – tā ir tikai maza daļa no šī produkta iespējām.

Latvijas kartē Garmin navigācijas ierīcēm nodrošināta aktuāla ceļu, adrešu un interešu punktu (POI) informācija. Ātri atrodamas gan māju adreses pilsētās, gan viensētas Latvijas laukos. Biežāk uzdotie jautājumi par Garmin karti atrodami šeit. Piedāvājam arī Garmin karti ar Latvijas valsts mežu datiem.

paveiktie darbi / klientu Atsauksmes

Datu servisi – interaktīvas satiksmes negadījumu kartes pamatne

““Jāņa sētas” datu servisi palīdz īsā laikā precīzi atrast un attēlot kartē negadījuma vietu pēc pieprasījumā ievadītas adreses, ielu krustojuma vai citiem meklēšanas parametriem. Karte, kurā apkopoti un vizualizēti Latvijā notikušie ceļu satiksmes negadījumi, Latvijas pašvaldībām un ceļu uzturētājiem var kalpot par labu līdzekli satiksmes drošības uzlabošanai, jo ļauj precīzi identificēt negadījuma vietu, apstākļus, smaguma pakāpi un citus faktorus. Atlasot un analizējot šos datus ilgākā laika posmā, iespējams konstatēt, kādēļ vienā vai otrā punktā negadījumi notiek biežāk vai ar smagākām sekām.“

Jānis Abāšins, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs.

Latvijas Autoceļu uzturētājs

Interaktīvā karšu pārlūka izstrāde un uzturēšana

“VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām “Jāņa sēta” izstrādājusi Interaktīvo karšu pārlūku jeb interaktīvo karti un nodrošina tās uzturēšanu. Karšu pārlūks satur kartogrāfisko pamatni un speciālos informācijas slāņus (LAU nekustamo īpašumu objektus, valsts ceļu tīkla datus u.c.), kā arī nodrošina iespēju tos interaktīvi pārskatīt. Interaktīvā karte izstrādāta un ir pieejama tikai LAU darbiniekiem, tā nodrošina ērtu resursu pārlūkošanu interneta vidē un ievērojami atvieglo un paātrina ikdienas darbu veikšanu. Sadarbības laikā “Jāņa sēta” ir nodrošinājusi papildus izstrāžu veikšanu atbilstoši LAU prasībām un operatīvu uzturēšanas jautājumu risināšanu.”

Raitis Šteinbergs, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” tehnoloģisko procesu attīstības daļas vadītājs.

Valsts organizāciju un iestāžu esošā telpisko datu kopuma reprojekcija Maltas republikā

“Darba uzdevumā svarīgākais bija nodrošināt, lai visas valsts institūcijas šajā mazajā valstī varētu savstarpēji apmainīties ar datiem, kas būtu vienādā koordinātu sistēmā. Uzdevumu sarežģīja tas, ka atšķirīgas bija ne vien koordinātu sistēmas, bet arī datu formāti un pieejas ģeogrāfisko datu izveidei un uzturēšanai. Projekts burtiski ievietoja Maltu globālajā kartē. Jaunā sistēma ir pārveidojusi Maltas datus atzītā projekcijā, kas ir ievērojami pārveidojusi telpisko datu ekoloģiju. Projekta komanda ir inovatīva, ļoti profesionāla, mērķtiecīga, enerģiska un orientēta uz rezultātu sasniegšanu.”

Ešlija Hili (Ashley Hili), Maltas Plānošanas pārvalde.

Kontakti

MAREKS KILUPS

Ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena vadītājs


Tālrunis: +371 67317540, +371 29465511
E-pasts: mareks.kilups@kartes.lv 

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!