Dati un datu servisi

Uzturam plašu ģeotelpisko datu slāņu kopumu, kas augstā detalizācijā aptver Latviju un Baltijas valstis, zemākā detalizācijā – visu pasauli. Ceļi, apdzīvotās vietas, zemes lietojums, tūrisma objekti – tie ir daži slāņi no mūsu datu krātuves, ko ir iespējams iegādāties lietošanai vai abonēt. Lielu daļu no datiem var saņemt, izmantojot ģeoservisu tiešsaistes programmsaskarnes (API), piemēram, dažādus pamatkaršu WMS servisus (tostarp vektoru pamatkarte), adrešu meklēšanas (ģeokodēšanas un reversās ģeokodēšanas) API servisus, autotransporta maršrutēšanas, ielu meklēšanas servisus. Mūsu servisi ir pieejami arī portālā GeoDataHub, un daļu no ģeoservisu API var izmēģināt arī karšu pārlūkā BalticMaps.

 

IT risinājumi

Mūsu uzņēmumu raksturo spēja izstrādāt pasūtītāja vajadzībām precīzi atbilstošu programmatūru, kas izmanto konkrētajam uzdevumam vajadzīgos ģeotelpiskos datus. Risinājumu izstrādi atvieglo vairāk nekā 30 mūsu izstrādātās ģeoservisu programmasaskarnes (API). Izveidotās informācijas sistēmas ļauj uz kartes pamatnes skatīt, analizēt, apstrādāt un saglabāt jebkāda veida ģeotelpisko informāciju. Esam veikuši ģeotelpisku risinājumu izstrādi, kas risina mūsu klientu vajadzības visdažādākajās jomās, kā piemēram, tūrismā, valsts pārvaldē, telekomunikācijās, apdrošināšanā un lauksaimniecībā.

Mobilās lietotnes

Mobilās ierīces ir kļuvušas par neatņemamu un būtisku mūsu dzīves sastāvdaļu. Pilnvērtīgai viedierīču iespēju izmantošanai esam radījuši virkni mobilo lietotņu gan kā gala risinājumus patērētājiem, gan klientu un partneru pasūtītus. Mobilie risinājumi piedāvā lietot kartes, optimizēt maršrutus, atrast tūrisma vietas, saglabāt dabas novērojumus un daudzas citas iespējas. Pazīstamākie mūsu risinājumi ir BalticMaps (Android, iOS), Dabasdati (Android, iOS), Visit Tukums (Android), Mappost (Android), Latvia Travel (Android, iOS), “3+ karte” (AndroidiOS), DDzKSU (Android).

Garmin un JS Baltija

JS Baltija ir unikāla karšu programmatūra, kas ļauj īstenot dažādas ģeotelpisko datu apstrādes iespējas. Sava objektu datubāze, sekošana autotransportam, maršrutu plānošana un ģeokodēšana vienlaikus ar augstu kartes pamatnes detalizāciju un aktuālu adrešu informāciju – tā ir tikai maza daļa no šī produkta iespējām.

Latvijas kartē Garmin navigācijas ierīcēm nodrošināta aktuāla ceļu, adrešu un interešu punktu (POI) informācija. Ātri atrodamas gan māju adreses pilsētās, gan viensētas Latvijas laukos. Biežāk uzdotie jautājumi par Garmin karti šeit. Piedāvājam arī Garmin karti ar Latvijas valsts mežu datiem.

paveiktie darbi / klientu Atsauksmes

Datu servisi – interaktīvas satiksmes negadījumu kartes pamatne

““Karšu izdevniecības Jāņa sēta” datu servisi palīdz īsā laikā precīzi atrast un attēlot kartē negadījuma vietu pēc pieprasījumā ievadītas adreses, ielu krustojuma vai citiem  meklēšanas parametriem. Karte, kurā apkopoti un vizualizēti Latvijā notikušie ceļu satiksmes negadījumi, var kalpot par labu līdzekli satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas pašvaldībām un ceļu uzturētājiem, jo ļauj precīzi identificēt negadījuma vietu, apstākļus, smaguma pakāpi un citus faktorus. Atlasot un analizējot šos datus ilgākā laika posmā, iespējams konstatēt, kādēļ vienā vai otrā punktā negadījumi notiek biežāk vai ar smagākām sekām.”

Jānis Abāšins, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs.

 

Interneta karšu risinājums un Mobilā lietotne Dabasdati.lv

“Jāņa sētas” izveidotie interneta karšu risinājumi un Dabasdati.lv mobilās lietotnes ir labs palīgs ikvienam dabas draugam, lai varētu saglabāt Latvijas savvaļas augu un dzīvnieku sugu novērojumus. Latvijas dabas vērtību apzināšanai un aizsardzībai ļoti svarīgs bija konstatētais straujais dabas novērojumu skaita pieaugums pēc Dabasdati.lv Android un iOS mobilo lietotņu izstrādes 2014. un 2015. gadā. Putnu, kukaiņu un augu novērojumu iesniedzēji augsti vērtē gan kartes detalizāciju, gan novērojumu pievienošanas ērtumu.”

Nora Rustanoviča, portāla dabasdati.lv redaktore.

Kultūras pieminekļu ģeotelpisko datu kopuma izveide

“Projekta ietvaros veikta valsts aizsargājamo nekustamo kultūras pieminekļu ģeotelpisko datu izveide un esošo ģeotelpisko datu novērtējums, apstrāde, sistematizēšana, transformācija un sagatavošana datu iekļaušanai datu bāzē. Tādējādi izveidota centralizēta valsts kultūras pieminekļu ģeotelpisko datu bāze, kas ļauj detalizēti un operatīvi veikt inspekcijas fundamentālos tehnoloģiskos ikdienas darbus.”

Simona Čevere, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra vadītāja.

Kontakti

MAREKS KILUPS

Ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena vadītājs


Tālrunis: +371 67317540, +371 29465511
E-pasts: mareks.kilups@kartes.lv 

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!