Dati un datu servisi

Uzturam plašu ģeotelpisko datu slāņu kopumu, kas augstā detalizācijā aptver Latviju un Baltijas valstis, bet zemākā detalizācijā – visu pasauli. Ceļi, apdzīvotās vietas, zemes lietojums, tūrisma objekti – tie ir daži slāņi no mūsu datu krātuves, ko ir iespējams iegādāties lietošanai vai abonēt. Lielu daļu no datiem var saņemt, izmantojot ģeoservisu tiešsaistes programmsaskarnes (API), piemēram, dažādus pamatkaršu WMS servisus (tostarp vektoru pamatkarte), adrešu meklēšanas (ģeokodēšanas un reversās ģeokodēšanas) API servisus, autotransporta maršrutēšanas, ielu meklēšanas servisus. Citu servisu dokumentācija ir pieejama developers.kartes.lv lapā. Mūsu servisi ir pieejami arī portālā GeoDataHub, un daļu no ģeoservisu API var izmēģināt arī karšu pārlūkā BalticMaps.

IT risinājumi

Mūsu uzņēmumu raksturo spēja izstrādāt pasūtītāja vajadzībām precīzi atbilstošu programmatūru, kas izmanto konkrētajam uzdevumam vajadzīgos ģeotelpiskos datus. Risinājumu izstrādi atvieglo vairāk nekā 30 mūsu izstrādātās ģeoservisu programmsaskarnes (API). Izveidotās informācijas sistēmas ļauj uz kartes pamatnes skatīt, analizēt, apstrādāt un saglabāt jebkāda veida ģeotelpisko informāciju. Esam veikuši ģeotelpisku risinājumu izstrādi, kas risina mūsu klientu vajadzības visdažādākajās jomās, piemēram, tūrismā, valsts pārvaldē, telekomunikācijās, apdrošināšanā un iepakojuma apsaimniekošanā.

Mobilās lietotnes

Mobilās ierīces ir kļuvušas par neatņemamu un būtisku mūsu dzīves sastāvdaļu. Pilnvērtīgai viedierīču iespēju izmantošanai esam radījuši virkni mobilo lietotņu gan kā gala risinājumus patērētājiem, gan klientu un partneru pasūtītas. Mobilie risinājumi piedāvā lietot kartes, optimizēt maršrutus, atrast tūrisma vietas, saglabāt dabas novērojumus un daudzas citas iespējas. Pazīstamākie mūsu risinājumi ir BalticMaps (Android, iOS), Dabasdati (Android, iOS), Visit Tukums (Android), 3+ karte (AndroidiOS), Versts of Feelings (Android), Pure Water (Android).

Garmin un transporta sekošana

Transporta uzraudzības un kontroles sekošanas risinājums TUKS nodrošina sekošanas datu augstākā līmeņa drošību. TUKS unikāla īpašība ir tā, ka sekošanas dati tiek uzkrāti un glabāti nevis uz trešās puses jeb pakalpojumu sniedzēja servera, bet uz pasūtītāja servera. Latvijas kartē Garmin navigācijas ierīcēm nodrošināta aktuāla ceļu, adrešu un interešu punktu (POI) informācija. Ātri atrodamas gan māju adreses pilsētās, gan viensētas Latvijas laukos. Biežāk uzdotie jautājumi par Garmin karti atrodami šeit. Piedāvājam arī Garmin karti ar Latvijas valsts mežu datiem.

Burtnieks

Burtnieks ir vietvārdu atveidošanas platforma, kas nodrošina vairāk nekā 100 000 ārzemju vietvārdu atveidojumus latviešu valodā, kā arī ļauj atrast latviešu valodā atveidota vietvārda nosaukumu oriģinālvalodā. Risinājumā izmantotā vietvārdu datubāze balstīta uz “Jāņa sētas” izdoto Lielo pasaules atlantu. Daļai vietvārdu pieejami arī atveidojumi lietuviešu un igauņu valodā. Ērta saskarne ļauj atrast vietvārdu ar meklēšanas loga palīdzību, kā arī noteikt atrastā vietvārda tipu (apdzīvota vieta, administratīvā teritorija, upe u.tml.).

GeoDataHub

GeoDataHub ir ģeotelpisko risinājumu pašapkalpošanās platforma. Portāls uzņēmumiem un organizācijām ļauj ērtā veidā izmantot virkni ģeotelpisko servisu un iegūt noderīgu ģeogrāfisko datu informāciju, ar kuru iespējams uzlabot uzņēmuma tehnoloģisko procesu efektivitāti un paaugstināt to iespējas konkurēt Baltijas tirgū. Projektu “Baltic Geodata Marketplace” (Est-Lat29) Baltijas Ģeodatu tirgus atbalstam īstenoja SIA “Jāņa sēta” sadarbībā ar “Reach-U” Ltd. Projekts īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”.

TerraLexicon

TerraLexicon ir risinājums nosaukumu tulkošanai kartēs un citos grafiskajos failos. Risinājums pieejams portālā www.terralexicon.eu, un tas darbojas Adobe Illustrator vidē.
TerraLexicon pievienotā vērtība ir iztulkoto nosaukumu automatizēta aizvietošana tieši failā, tādējādi ievērojami samazinot faila apstrādei nepieciešamā manuālā darba apjomu.
Projektu “Geoname translator for maps” (Est-Lat112) īstenoja SIA “Jāņa sēta” (Latvija) sadarbībā ar Regio OÜ (Igaunija). Projekts tika īstenots Igaunijas – Latvijas (EST-LAT) pārrobežu sadarbības programmas tematiskā mērķa “MVU konkurētspējas palielināšana” prioritārajā virzienā “Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide”.

Paveiktie darbi/klientu atsauksmes

ATR pamatojuma un ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrāde

“Virzot pašvaldību reformu, ministrija īstenoja datos balstītu reformas modeli. Jaunā platforma ir vēl viens atbalsta rīks – vienkopus pieejama uz datiem balstīta informācija, ko ministrija piedāvā izmantot pašvaldībām, apvienošanās procesa ietvaros izstrādājot savus attīstības scenārijus un pieņemot teritorijas attīstībai labākos iespējamos lēmumus.”

Juris Pūce, bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Pašapkalpošanās karšu pārlūks

MinKarta ir tiešsaistes pašapkalpošanās karšu pārlūks, kas sniedz lietotājam iespēju izvēlēties kartē interesējošo reģionu un pasūtīt tā izdruku uz papīra. Tā var būt pilsēta, kur pavadīta bērnība, iecienītākā makšķerēšanas vieta vai vienkārši karte pati par sevi kā mākslas darbs. Pārlūks ļauj izvēlēties starp sešiem dažādiem mērogiem, horizontālu un vertikālu lapas novietojumu un diviem dažādiem papīra tipiem. Manuprāt, šis pakalpojums ir lielisks papildinājums mūsu produktu klāstam, un es esmu apmierināts ar projekta īstenošanu!”

Pedro Petersons (Pedro Pettersson), Kartförlaget 1985 AB direktors.

Latvijas Autoceļu uzturētājs

Interaktīvā karšu pārlūka izstrāde un uzturēšana

“VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” vajadzībām “Jāņa sēta” izstrādājusi Interaktīvo karšu pārlūku jeb interaktīvo karti un nodrošina tās uzturēšanu. Karšu pārlūks satur kartogrāfisko pamatni un speciālos informācijas slāņus (LAU nekustamo īpašumu objektus, valsts ceļu tīkla datus u.c.), kā arī nodrošina iespēju tos interaktīvi pārskatīt. Interaktīvā karte izstrādāta un ir pieejama tikai LAU darbiniekiem, tā nodrošina ērtu resursu pārlūkošanu interneta vidē un ievērojami atvieglo un paātrina ikdienas darbu veikšanu. Sadarbības laikā “Jāņa sēta” ir nodrošinājusi papildus izstrāžu veikšanu atbilstoši LAU prasībām un operatīvu uzturēšanas jautājumu risināšanu.”

Raitis Šteinbergs, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” tehnoloģisko procesu attīstības daļas vadītājs.

KONTAKTI

MAREKS KILUPS

Ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena vadītājs


Tālrunis: +371 67317540, +371 29465511
E-pasts: mareks.kilups@kartes.lv

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!