Tūrisma informācijas materiāli

Pasūtītāja ieceres un “Jāņa sētas” pieredze abpusējā sadarbībā vainagojas ar izsmeļošiem un tūristiem ērti lietojamiem izdevumiem. Katrai vietai ir savs raksturs, sava unikalitāte. Katram ceļotājam – kājāmgājējam, velotūristam vai laivotājam – ir savas prasības, tāpēc mēs palīdzam atrast īsto veidu, kā katram nepieciešamo informāciju pasniegt viņam ērti un saprotami. Vai tas būtu A4 izmēra izdevums pilsētas pastaigu cienītājiem, laminēta, izturīga karte riteņbraucējiem vai apjomīgs ceļvedis autobraucējiem. Mūsu rīcībā ir visprecīzākās kartes, lai ikviens dižkoks, pils vai viesnīca būtu atrodama bez maldīšanās. Nodrošinām pilnu servisu – izdevuma dizainu, maketēšanu un korektūru, karšu sagatavošanu, teksta tulkojumus un druku.

Lielformāta kartes

Lielformāta vides stends bieži vien ir pirmais, kas ar informāciju sagaida viesus – vai tas būtu pilsētas centrā, dabas takas sākumā vai ūdenstūristu piestātnē. Precīzas kartes tiek papildinātas ar vietu raksturojošo informāciju un var kalpot arī kā maršruta orientieri. Lielformāta karšu izmēri un materiāli variē plašās robežās – no pavisam neliela izmēra konkrētu objektu kartēm līdz vairākus metrus lieliem reģiona informācijas atspoguļotājiem. Plastikāta pamatne vai alumīnija kompozīts, kas papildināts ar antigrafiti pārklājumu, nodrošina vides stenda ilgu dzīvi. Protams, lielformāta kartes var tikt izmantotas ne vien āra apstākļos, bet arī kalpot par dizaina objektu interjerā.

Karšu faili

Mēdz teikt, ka viss, KAS notiek, KAUT KUR notiek. Tāpēc, ja vēlaties savus notikumus atzīmēt kartē, mēs nodrošinām arī kvalitatīvus (elektroniskus) karšu failus ievietošanai jūsu izdevumos – bukletos, grāmatās, žurnālos, kā arī interneta vietnēs. Turklāt sagatavojam kartes atbilstoši jūsu vēlmēm – atzīmējam objektus, izceļam būtisko vai noņemam mazsvarīgo. Ejot laikam, karšu saturs noveco, tādēļ precīzai un aktuālai informācijas atspoguļošanai mēs piedāvājam iegādātās kartes atjaunot.
Uzmanību! Iegādāto karšu failu nodošana trešajām pusēm nav pieļaujama. Makets, kurā iekļauts kartes fails, pirms publicēšanas ir jāsaskaņo!

izdevumu satura radīšana

Esam radījuši apjomīgu ceļvedi pa visu Latviju un pirmo vispilnīgāko ceļvedi pa Igauniju igauņu valodā. Mūsu darbinieku komandas dzīvesveids, personīgā pieredze un uzkrātās profesionālās zināšanas paver iespēju radīt saturu dažāda tipa tūrisma izdevumiem. Sākot ar vietu apsekojumiem dabā, informācijas atlasi un apstrādi, maršrutu izveidi un saskaņošanu, fotomateriāla sagatavošanu, beidzot ar karšu sagatavošanu, izdevuma maketēšanu un druku. Kā dažus no saviem darbiem varam minēt vairāk nekā 30 dabas maršrutus Gaujas reģionā un aizraujošu stāstu par Susuriņu, kurš Gaujas Nacionālā parka vērtības atklāj ģimenēm ar bērniem.

paveiktie darbi / klientu Atsauksmes

Latviešu uzvārdi ‒ arī kartēs

“Ar “Karšu izdevniecību Jāņa sēta” sadarbojāmies, gatavojot izdevumu sēriju “Latviešu uzvārdi arhīvu materiālos”. Nu jau tapuši divi sējumi: viens ir veltīts Latgalei, otrs (divās daļās) ‒ Kurzemei, Zemgalei un Sēlijai. Latviešu uzvārdu kopums veido savdabīgu, neatkārtojamu sistēmu, kas raksturota gan valodniecības, gan ģeogrāfiskās un vēsturiskās izplatības aspektā. Uzvārdu ģeogrāfisko izplatību labi ilustrē kartes, kas pēc pētnieku norādēm sagatavotas īpaši šiem izdevumiem. Profesionāls kartogrāfu, mākslinieces un projekta vadītājas darbs, kā arī patīkama sadarbība ‒ faktori, kas ļāvuši pie lasītājiem nonākt patiesi vērtīgai un arī vizuāli saturīgai izdevumu sērijai.”

Inita Vītola, Latviešu valodas aģentūras Valodas attīstības daļas vadītāja.

Jūrtaka – vairāk nekā 1200 km garš maršruts gar Baltijas jūru

“Ar “Jāņa sētu” mums jau ilgstoši ir izveidojusies laba sadarbība. Viens no spilgtākajiem darbiem ir Jūrtakas – vairāk nekā 1200 km garā pārgājiena maršruta gar Latvijas un Igaunijas piekrasti – izveide, kur “Jāņa sēta” sagatavoja 60 karšu lapas (1 cm = 1 km) visa maršruta garumā, kā arī kopējo maršruta pārskata karti. Šajās tematiskajās kartēs ir iekļauta informācija par interesantiem apskates objektiem un pakalpojumiem: naktsmītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem, veikaliem, atpūtas vietām u.c. “Jāņa sētas” kartes ir mūsdienīgs un kvalitatīvs produkts, kas ir balstīts uz teritorijas apsekojumiem dabā un ir noderīgs kā ceļotājiem, tā arī citu nozaru pārstāvjiem.”

Juris Smaļinskis, Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” tūrisma un vides eksperts.

Zviedrijas Karaļa takas maršruta ceļveži un kartes

Kungsleden taka Zviedrijā ir viens no vecākajiem pārgājienu maršrutiem Eiropā. Piecu izdevumu sērijā katru no tiem veido kartes un ceļveža komplekts, kas ietver svarīgāko informāciju ceļotājiem, maršrutu un naktsmītņu aprakstus un praktiskus ieteikumus. Informācija apkopota zviedru un angļu valodā. Kad uzsākām šo projektu, mērķis bija skaidrs – sērija jāizdod pirms aktīvās tūrisma sezonas sākuma. Mēs sākām janvārī, un jau maijā kartes bija mūsu veikala plauktā Stokholmā. Tas bija patiešām intensīvs, fokusēts un mērķtiecīgs visas komandas darbs, kurā bija iesaistīti kartogrāfi, mākslinieki, maketētāji, tulkotāji, redaktori, ražošanas un projektu vadītāji. Šis projekts ir ilustrācija tam, ko var dēvēt par izcilu komandas sadarbību!”

Pedro Petersons (Pedro Pettersson)Norstedts Kartor direktors.

Kontakti

mareks kilups

Valdes loceklis


Tālrunis: +371 67317540, +371 29465511
E-pasts: mareks.kilups@kartes.lv

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!