Tūrisma informācijas materiāli

Pasūtītāja ieceres un Jāņa sētas pieredze abpusējā sadarbībā vainagojas ar izsmeļošiem un tūristiem ērti lietojamiem izdevumiem. Katrai vietai ir savs raksturs, sava unikalitāte. Katram ceļotājam ir savas prasības – kājāmgājējam, velotūristam vai laivotājam -, tāpēc mēs palīdzam atrast īsto veidu, kā katram nepieciešamo informāciju pasniegt viņam ērti un saprotami. Vai tas būtu A4 izmēra izdevums pilsētas pastaigu cienītājiem, laminēta, izturīga karte riteņbraucējam vai apjomīgs ceļvedis autobraucējiem. Mūsu rīcībā ir precīzākās kartes, lai ikviens dižkoks, pils vai viesnīca būtu atrodama bez maldīšanās. Nodrošinām pilnu servisu – izdevuma dizainu, maketēšanu un korektūru, karšu sagatavošanu, teksta tulkojumus un druku.

Lielformāta kartes

Lielformāta vides stends bieži vien ir pirmais, kas ar informāciju sagaida viesus. Vai tas būtu pilsētas centrs, dabas takas sākums vai ūdenstūristu piestātne. Precīzas kartes tiek papildinātas ar vietu raksturojošo informāciju un reizēm kalpo arī kā maršruta orientieri. Lielformāta karšu izmēri un materiāli variē plašās robežās – no pavisam neliela izmēra, kas veltīti konkrētiem objektiem, līdz vairākus metrus lieliem reģiona informācijas atspoguļotājiem. Plastikāta pamatne vai alumīnija kompozīts, kas papildināts ar antigrafiti pārklājumu, nodrošina vides stenda ilgu dzīvi. Protams, lielformāta kartes var tikt izmantotas ne vien āra apstākļos, bet arī kalpot par dizaina objektu interjerā.

Karšu faili

Mēdz teikt, ka viss, KAS notiek, KAUT KUR notiek. Tāpēc, ja vēlaties savus notikumus atzīmēt kartē, mēs nodrošinām arī kvalitatīvus (elektroniskus) karšu failus ievietošanai jūsu izdevumos – bukletos, grāmatās, žurnālos, kā arī interneta vietnēs. Turklāt sagatavojam kartes atbilstoši jūsu vēlmēm – atzīmējam objektus, izceļam būtisko vai noņemam mazsvarīgo. Ejot laikam, karšu saturs noveco, un tādēļ precīzai un aktuālai informācijas atspoguļošanai mēs piedāvājam iegādātās kartes atjaunot.
Uzmanību! Iegādāto karšu failu nodošana trešajām pusēm nav pieļaujama. Makets, kurā iekļauts kartes fails, pirms publicēšanas ir jāsaskaņo!

izdevumu satura radīšana

Esam radījuši apjomīgu ceļvedi pa visu Latviju un pirmo vispilnīgāko ceļvedi pa Igauniju igauņu valodā. Mūsu darbinieku komandas dzīvesveids, personīgā pieredze un uzkrātās profesionālās zināšanas paver iespēju radīt saturu dažāda tipa tūrisma izdevumiem. Sākot ar vietu apsekojumiem dabā, informācijas atlasi un apstrādi, maršrutu izveidi un saskaņošanu, fotomateriāla sagatavošanu, beidzot ar karšu sagatavošanu, izdevuma maketēšanu un druku. Kā dažus no saviem darbiem varam minēt velomaršrutus Babītes novadā, vairāk nekā 30 dabas maršrutus Gaujas reģionā un aizraujošu stāstu par Susuriņu, kurš Gaujas Nacionālā parka vērtības atklāj ģimenēm ar bērniem.

paveiktie darbi / klientu Atsauksmes

Baltijas kempingu karte

„Ar “Karšu izdevniecību Jāņa sēta” iespieddarbu sagatavošanā sadarbojamies daudzus gadus. Baltijas kempingu karte, kuras izdošanā sadarbojas visu trīs Baltijas valstu kempingu asociācijas, ir ikgadējs izdevums, kas katru gadu tiek iespiests ap 80 tūkstošu lielā tirāžā.  Jāņa sēta nodrošina augstas kvalitātes maketēšanas un dizaina pakalpojumus, tekstu apstrādi un tulkošanu, karšu sagatavošanu un iespieddarbu druku. Novērtējam redaktoru un projektu vadītāju  spēju efektīvi komunicēt un organizēt darbus.”
Linda Bēce, Latvijas Kempingu asociācijas valdes priekšsēdētāja.

Latvijas un Igaunijas upju kartes

“Latvijas – Igaunijas pārrobežu projekta ietvaros izdotās 46 ūdenstūrisma kartes ir plašākais izdevumu klāsts, kāds Baltijā jebkad radīts ūdenstūrisma veicināšanai. Katrā bukletā, kas veltīts konkrētai upei, iekļauta karte ar kilometru atzīmēm laivotājiem, servisa informācija un informācija par apskates objektiem upes krastos. Izdotas arī divas kartēm bagātas ir brošūras “Ūdenstūrisms Latvijā un Igaunijā” un “Piekrastes ceļvedis”. Vienlaikus projekta ietvaros izgatavoti un daudzu upju krastos izvietoti informatīvi lielformāta vides stendi. Paldies Jāņa sētai par sadarbību plašā izdevumu klāsta radīšanā.”
Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģiona Projektu nodaļas vadītāja.

Dabas maršruti Gaujas Nacionālajā parkā

“Sadarbībā ar Jāņa sētu veidoti vairāki Gaujas reģiona (Enter Gauja) tūrisma izdevumi – kartes, tūrisma brošūra, ceļvedis bērniem. Viens no projektiem – tematisku dabas maršrutu izveide Gaujas Nacionālā parka teritorijā. Komanda ar profesionāliem dabas pētniekiem un tūrisma speciālistiem radīja 30 maršrutus kājāmgājējiem, velobraucējiem un laivotājiem, sagatavoja maršrutus aprakstošo informāciju, veica attēlu atlasi un precīzu karšu sagatavošanu. Īpaši novērtējam un gribam izcelt maršrutus, kas veltīti dabas vērtību iepazīšanai – putnu vērošanai, augu, sēņu, dzīvnieku un zivju iepazīšanai to dabiskajā vidē.”
Ieva Svile, Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera izpilddirektore.

Kontakti

DANA SPULLE

Pasūtījuma darbu biznesa virziena vadītāja


Tālrunis: +371 67317540, +371 26361325
E-pasts: dana.spulle@kartes.lv

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!