Resursu un pakalpojumu izvietojuma ĢIS analīze

Mūsu rīcībā esošā informācija un programmatūra ļauj veikt visdažādāko datu un procesu ģeotelpisko analīzi un uzskatāmu tās rezultātu attēlošanu kartē. Lielā pieredze specifisku klienta datu integrācijā ĢIS sistēmās un informācijas analīzē ļauj izstrādāt optimālus problēmrisinājumus neatkarīgi no tā, vai tie būtu saistīti ar resursu apsaimniekošanu vai pakalpojumu sniegšanas efektivizāciju.

Konsultācijas reģionālajai un nacionālajai attīstībai

Universālās zināšanas un ekonomģeogrāfu redzējums ļauj izprast un prognozēt notiekošos procesus gan reģionālā, gan valsts līmenī. Tas ļauj skaidrot sarežģītus jautājumus visuzskatāmākajā veidā – ar kartēm. Šo “Jāņa sētas” prasmi pamanījusi un izmanto Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts kontrole, arī daudzas Latvijas pašvaldības, konsultējoties par tautsaimniecības, demogrāfijas un izglītības jautājumiem. Tā, piemēram, 2017. gadā veikts pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”, bet 2019.–2020. gadā, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, “Jāņa sēta” veikusi administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma un ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrādi.

Tematiskā kartēšana

Visuzskatāmākais veids, kā attēlot statistikas datu ģeotelpisko analīžu rezultātus, dažādu procesu un parādību teritoriālo izplatību, ir tematiskā karte. “Jāņa sēta” ir vadošais tematisko karšu izstrādātājs Baltijā. Mūsu rīcībā ir kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla klāsts gan par vēsturi, iedzīvotājiem un dažādām tautsaimniecības nozarēm, gan dabas ģeogrāfiju. Pēc pieprasījuma “Jāņa sētas” kartogrāfi profesionāli sagatavo kartes par jebkuru klientam interesējošu tēmu.

Atsauksmes

Tematiskās kartes Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai

“Principiāli nozīmīgas enciklopēdijā ir kartes. Šādu materiālu kvalitatīvā sagatavošanā izšķiroša ir precizitāte, dažādu jomu pārzināšana, atbildība, kā arī pieredze. Visām šīm prasībām atbilst karšu sagatavošanas uzņēmums “Jāņa sēta”. Sadarbībā ar enciklopēdijas redakciju, gatavojot kartes enciklopēdijas šķirkļiem, uzņēmums ir pārliecinoši apliecinājis sevi par profesionālu un uzticamu sadarbības partneri.”

Valters Ščerbinskis, Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītājs, vēsturnieks.

Smiltenes ietekmes areāls ATR un izglītības iestāžu tīkla reformas kontekstā. Situācijas analīze un priekšlikumi

“Sadarbojoties ar “Jāņa sētu”, veicām skolu tīkla reorganizāciju Smiltenes pilsētā – ērtā veidā, izmantojot kartes, varējām redzēt skolēnu skaitu, attālumus, skolotāju atalgojumu utt. Ģeotelpiskie risinājumi dod pašvaldībām iespējas pieņemt tālredzīgākus un izvērstākus lēmumus un veiksmīgāk virzīties uz attīstību. Šī informācija ir svarīga ne tikai pašvaldībām, skolēniem, studentiem, bet visai sabiedrībai kopumā.”

Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.

ATR pamatojuma un ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrāde

“Virzot pašvaldību reformu, ministrija īstenoja datos balstītu reformas modeli. Jaunā platforma ir vēl viens atbalsta rīks – vienkopus pieejama uz datiem balstīta informācija, ko ministrija piedāvā izmantot pašvaldībām, apvienošanās procesa ietvaros izstrādājot savus attīstības scenārijus un pieņemot teritorijas attīstībai labākos iespējamos lēmumus.”

Juris Pūce, bijušais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

KONTAKTI

JĀNIS TURLAJS

Galvenais redaktors


Tālrunis: +371 67317535
E-pasts: janis.turlajs@kartes.lv

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!