Resursu un pakalpojumu izvietojuma ĢIS analīze

Mūsu rīcībā esošā informācija un programmatūra ļauj veikt visdažādāko datu un procesu ģeotelpisko analīzi un uzskatāmu tās rezultātu attēlošanu kartē. Lielā pieredze specifisku klienta datu integrācijai ĢIS sistēmās un informācijas analīzē ļauj izstrādāt optimālos problēmrisinājumus neatkarīgi no tā, vai tie būtu saistīti ar resursu apsaimniekošanu, vai pakalpojumu sniegšanas efektivizāciju.

Konsultācijas reģionālajai un nacionālajai attīstībai

Universālās zināšanas un ekonomģeogrāfu redzējums ļauj izprast un prognozēt notiekošos procesus gan reģionālā, gan valsts līmenī. Tas ļauj skaidrot sarežģītus jautājumus visuzskatāmākajā veidā – ar kartēm. Šo “Jāņa sētas” prasmi pamanījusi un izmanto Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, VAS “Latvijas Valsts ceļi”, Valsts kontrole, arī daudzas Latvijas pašvaldības, konsultējoties par tautsaimniecības, demogrāfijas un izglītības jautājumiem. Tā, piemēram, 2017. gadā veikts pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”, bet 2019. – 2020. gadā, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Jāņa sēta veikusi administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma un administratīvi teritoriālās reformas ģeotelpiskās plānošanas platformas izstrādi.

Reģionu pievienotās vērtības izcelsmes analīze

Mūsu labklājība ir atkarīga no uzņēmumiem, kas ģenerē pievienoto vērtību (tai skaitā nodokļu ieņēmumus, atalgojumu utt.), tāpēc pašvaldībām, veicinot tautsaimniecības izaugsmi, svarīgi apzināties, kāds ir katra uzņēmuma devums to reģionālajā saimniecībā. Jāņa sēta ir izstrādājusi produktu, kur kartē iespējams līdz adreses līmenim ieraudzīt uzņēmumu vietējās vienības gan pēc pievienotās vērtības apjoma, gan nozares. 2016. gadā esam izstrādājuši telpiskās plānošanas platformas 6 pašvaldībām, tādējādi radot instrumentu telpiski pamatotu, uz analīzi un kompetentu izpēti balstītu lēmumu pieņemšanai.

Tematiskā kartēšana

Visuzskatāmākais veids, kā attēlot statistikas datu ģeotelpisko analīžu rezultātus, dažādus procesu un parādību teritoriālo izplatību, ir tematiskā karte. Jāņa sēta ir vadošais tematisko karšu izstrādātājs Baltijā. Mūsu rīcībā ir kvalitatīva kartogrāfiskā materiāla klāsts gan par vēsturi, iedzīvotājiem un dažādām tautsaimniecības nozarēm, gan dabas ģeogrāfiju. Pēc pieprasījuma Jāņa sētas kartogrāfi profesionāli sagatavo kartes par jebkuru klientam interesējošu tēmu.

Atsauksmes

Tematiskās kartes Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai

“Principiāli nozīmīgas enciklopēdijā ir kartes. Šādu materiālu kvalitatīvā sagatavošanā izšķiroša ir precizitāte, dažādu jomu pārzināšana, atbildība, kā arī pieredze. Visām šīm prasībām atbilst karšu sagatavošanas uzņēmums Jāņa sēta. Sadarbībā ar enciklopēdijas redakciju, gatavojot kartes enciklopēdijas šķirkļiem, uzņēmums ir pārliecinoši apliecinājis sevi par profesionālu un uzticamu sadarbības partneri.”
Valters Ščerbinskis, Nacionālās enciklopēdijas redakcijas vadītājs, vēsturnieks.

Deklarēto iedzīvotāju izvietojuma analīze Smiltenes novadā

“Karšu izdevniecība Jāņa sēta mums ir devusi iespēju labāk iepazīt savu novadu, izanalizēt un saprast jaunos izaicinājumus. Viņi ir izveidojuši rīkus, kuri ļoti uzskatāmi palīdz ikdienas darbā, tukšām runām ieliek fundamentālu pamatu un dod iespēju izvairīties no interpretācijām.”
Gints Kukainis, Smiltenes novada domes priekšsēdētājs.

Pētījums “Priekšlikumi un to pamatojums Bauskas novada izglītības iestāžu attīstības un optimizācijas plānam”

“”Karšu izdevniecības Jāņa sēta” pētījums ir palīgs ikdienas darbā, kas uzskatāmi, ar skaitļiem un datiem, kas attēloti kartē, pamato pašvaldības lēmumu un rīcības. Izdevniecības izveidotā interaktīvā platforma satur precīzus telpiskos datus, gan par iedzīvotāju deklarētajām adresēm, gan uzņēmumu radītajām pievienotajām vērtībām, kas pašvaldības speciālistiem ikdienā ļauj pārredzēt  visu novadu.”
Ineta Ruhocka, Bauskas novada pašvaldības izpilddirektora vietniece.

KONTAKTI

JĀNIS TURLAJS

Pētījumu biznesa virziena vadītājs 


Tālrunis: +371 67317535
E-pasts: janis.turlajs@kartes.lv

Esam atvērti jaunām idejām un individuāliem risinājumiem. Sazinieties ar mums, lai saņemtu piedāvājumu savu ieceru realizēšanai!