• Muižas Latvijā 5. sējums

Encyclopedia “Manors in Latvia”

 55.00 include TAX

Edition of the year 2021
400 pages
Vitolds Mašnovskis

Description

Autora mērķis ir piecu sējumu enciklopēdijā, apkopojot muižu izpētes materiālu arhīvu un fotofiksāciju, koncentrētā veidā atspoguļojis 572 Latvijas muižu vēsturi, arhitektūru un mākslu.

Piektais enciklopēdijas sējums aptver 83 muižas alfabētiskā secībā no T līdz Z. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

Enciklopēdijā attēlu identificēšanai lietota latviešu un vācu valoda. Izdevuma beigās apkopoti attēlu parakstos lietotie saīsinājumi, izmantotie avoti un literatūra.

Enciklopēdijā izveidots ievietoto visu muižu (A-Z) rādītājs no visiem sējumiem.

Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” 5. sējumā saglabāts Latvijas administratīvi teritoriālais iedalījums, kāds bija līdz 2021. gadam.

Jaunums, Enciklopēdijā ievietota izņemama karte kurā parādītas visas 572 muižas no pieciem sējumiem.

Enciklopēdija attēlu identificēšanai lietota latviešu un vācu valoda.

Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” vairāku sējumu izdevums, radīts kā veltījums Latvijas valsts simtgadei, līdz ar to tieši lielajā jubilejas gadā tās pirmais sējums ieguva redzamu, taustāmu formu.

You may also like…