• Pasaules vakstu plakāts

Scratch-off poster “Countries of the World”

 19.95 include TAX

Poster size 90 x 63 cm
Tube size 68 cm x 7 cm/dm

Country names in the original language and in English

Description

ENG To explore the world and change your perspective, look at the world in a different way!

The scratch-off poster “Countries of the World” contains 200 countries, in descending order of size, from the largest to the smallest. Each country has its name written in its original language and in English, as well as the size of the territory.

Which is the smallest country you’ve ever been to? How big are the neighboring countries? Which countries have you visited? Scratch off the silver colour layer and you will show your visited countries. You can now easily and visibly compare countries by size.

You can learn some new facts about countries and scratch off a silver colour layer, for example, from the smallest country to the largest. You can arrange country exploration by scratching off the silver colour layer only for the countries you have visited. This will allow you to create a personalized scratch-off poster as the colors of the countries vary.

The edition is packaged in a specially designed cardboard tube and it can be used perfectly as a good gift.

LT Nutrinamas plakatas „Pasaulio valstybės“

Pažink pasaulį ir pakeisk savo požiūrį – pasižiūrėk į pasaulio šalis kitu kampu!
Nutrinamame plakate „Pasaulio šalys“ yra 200 šalių, vaizduojamų nuo didžiausios iki mažiausios. Prie kiekvienos šalies nurodytas jos pavadinimas originalo ir anglų kalbomis, taip pat teritorijos dydis.
Kokiose šalyse esi buvęs? Kokio dydžio tavo kaimyninės šalys? Kokia yra mažiausia šalis, kurioje esi buvęs? Nutrynęs sidabrinės spalvos sluoksnį, pamatysi aplankytas šalis. Dabar galėsi lengvai palyginti šalis pagal jų dydį.

Gali sužinoti apie šalis kokį nors naują faktą ir nutrinti sidabrinį sluoksnį, kad ir nuo mažiausios šalies iki didžiausios. Arba gali pažindintis su valstybėmis ir atidengti tik tas šalis, kuriose esi buvęs. Taip susikursi individualų nutrinamą plakatą, nes valstybių spalvos skiriasi.

Nutrinamas plakatas supakuotas į kartoninę ypatingo dizaino tūtelę, todėl puikiai tiks dovanai.