Viļņas karte. Cietais vāciņš

 3.60 ieskaitot PVN

2018. gada izdevums
Mērogs 1:25 000 / centrs 1:10 000
Izmērs 88 x 69 cm / 12,5 x 24 cm locīts
Cietais vāciņš

Apraksts

Viļņu var raksturot kā pilsētu, kur joprojām notiek strauja suburbāno teritoriju attīstība. Tāpēc kopš iepriekšējā kartes izdevuma konstatētas neskaitāmas izmaiņas, kas atspoguļotas jaunajā izdevumā. Bez citām izmaiņām karti papildina 265 jauni ielu nosaukumi, 160 kilometri veloceliņu, jaunbūvētie tirdzniecības centri un naktsmītnes.

Kartē iekļautās informācijas apjoms un uzskatāmība dara karti noderīgu kā Lietuvas galvaspilsētas viesiem, tā pilsētas iedzīvotājiem. Satiksmes tīkls, apbūve, adreses un objektu izvietojums attēloti pēc jaunākajiem kartogrāfiskiem, adrešu, uzziņu avotiem un aerofotomateriāliem. Centra plānā ietilpst arī nozīmīga Neres upes labā krasta teritorija. Dots ielu nosaukumu rādītājs.