Vērienīgs ģeogrāfisko risinājumu projekts Maltā

Kopā ar uzņēmumu “Baltic Satellite Service” 2019. gadā noslēgts vērienīgs ģeogrāfisko risinājumu projekts Maltā.

Iespējams, šis ir bijis viens no lielākajiem projektiem, kurā Latvija ir iesaistījusies Eiropas Savienības mazākās dalībvalsts Maltas vajadzību risināšanā. Darba uzdevumā svarīgākais bija nodrošināt, lai visas organizācijas šajā mazajā valstī varētu savstarpēji apmainīties ar datiem, kas būtu vienādā koordinātu sistēmā. Uzdevumu sarežģīja tas, ka atšķirīgas bija ne vien koordinātu sistēmas, bet arī datu formāti un pieejas ģeogrāfisko datu izveidei un uzturēšanai.

Mēs veicām situācijas analīzi visās valsts iestādēs Maltā, kurās ir ģeogrāfiskie dati. Tie bija dati par infrastruktūru, dabas apstākļiem, iedzīvotājiem, pakalpojumiem, zemes īpašumiem, aerofotogrāfijas, zemes virsmas lāzerskenējumi u.tml. Secīgi piedāvājām risinājuma dizainu, veicām IT izstrādi un ieviešanu, kā arī vadījām mācības.

Šis projekts ir lielisks pierādījums, ka Latvijā ir ĢIT (ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju) risinājumu izstrādes kompetence. ĢIT kompetences ir nozīmga – ar iegūtajām zināšanām un pieredzi varam doties arī aiz savas valsts robežām.