Garmin karte ar valsts mežu datiem

 47.00 ieskaitot PVN

Speciāla Latvijas kartes versija ar valsts mežu datiem Garmin navigācijas ierīcēm.

Apraksts

Speciālajā Latvijas kartes versijā ar Latvijas valsts mežu datiem pamatinformācija ir papildināta ar sekojošo informāciju:

1.1. Mežu kvartāli. Kartē vizuāli ir attēlotas meža kvartālu robežas un numuri. Lietotājs interešu punktu sadaļā (POI – points of interest) var meklēt meža kvartālus pēc kvartāla atslēgas. Informācija ir pieejama par valsts mežu kvartāliem.

2.2. Meža autoceļi. Kartē vizuāli ir attēloti mežu autoceļu nosaukumi. Informācija ir pieejama par valsts mežu autoceļiem.

Karte ir izmantojama visās Garmin navigācijas ierīcēs, kurās ir ievietojama ārējā microSD karte. 

Latvijas kartē kā pamatinformācija ir iekļauts:

  • vairāk nekā 130 000 km ceļu un ielu;
  • visu Latvijas pilsētu un lielāko ciemu plāni;
  • 10 000 apdzīvotās vietas un 220 000 viensētas;
  • vairāk nekā 275 000 numurētu adrešu;
  • administratīvais iedalījums;
  • zemes lietojums (meži, purvi, ūdenstilpes, apbūve, mazdārziņi, parki);
  • reljefs;
  • hidrogrāfiskais tīkls (vairāk nekā 110 000 km upju un 6200 hidronīmu);
  • visas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas;
  • tūrisma apskates objekti.

Kartes izgatavošanā izmantoti publiski pieejamie AS “Latvijas valsts meži” ģeotelpiskie dati.


Atjauninājumi

Bezmaksas kartes atjauninājumi un labojumi ir pieejami “Jāņa sēta” Garmin kartes ar valsts mežu datiem lietotājiem visā aktuālās versijas darbības laikā.

Aktuālā versija

Garmin karte ar LVM mežu datiem v3.5

Instrukcija

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA GARMIN KARTES ar LVM mežu datiem atjaunošanai