Grāmatu komplekts “100 gadi 100 kartēs” un “Latvijas pilsētas 100 kartēs”

 46.66 ieskaitot PVN

Populārās “100 karšu” sērijas grāmatu komplekts “100 gadi 100 kartēs” un “Latvijas pilsētas 100 kartēs”.

Apraksts

Grāmata “100 gadi 100 kartēs”, kurā Latvijas valsts 100 gadu vēsture atspoguļota, izmantojot oriģinālu informācijas avotu – kartes, izdota sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.
Grāmata iepazīstina ar interesantākajām, neparastākajām un nozīmīgākajām ar Latviju saistītajām kartēm no 1918. gada līdz mūsdienām. Kartes ir izkārtotas tā, lai varētu izsekot mūsu valsts likteņgaitām no visdažādākajiem skatupunktiem 100 gadu garumā. Katram gadam izvēlēto karti papildina neliels stāsts un fotogrāfijas, kas ļaus paraudzīties uz konkrēto vēstures posmu no dažādām šķautnēm, sasaistot vēsturiskus notikumus ar to atspoguļojumu kartēs.
Šajā izdevumā ir iekļauti pārsvarā Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumos esošie iespiestie kartogrāfiskie izdevumi. Grāmatā ir iekļautas kartes, kas iespiestas gan Latvijā, gan aiz tās robežām austrumos un rietumos, tās ir izdotas latviešu, vācu, krievu un angļu valodā. Kartes ir izdevuši visi okupācijas režīmi, kā arī mūsu tautieši trimdā. Tā ir ļoti daudzveidīga izlase, kurā iekļautas visdažādāko mērogu tematiskās kartes, arī topogrāfiskās kartes un pilsētu plāni.

Izdevuma “100 gadi 100 kartēs” kolekcija brīnišķīgi atspoguļo Latvijas vēsturi gadsimtu kolīzijās. Kaut vai visiem zināmās administratīvi teritoriālās izmaiņas. Ļoti būtiska un sevišķi sāpīga 20. gadsimta tēma – Latvijas robeža, okupācijas un to sekas. Dažādu laiku un varu armijas kartes ir karu, arī aukstā kara, liecinieces. Ir kartes, kuru ģeogrāfija sniedzas tālu aiz Latvijas robežām, bet vēstī par latviešu likteņiem. Citas rāda Latviju kontekstos – Baltijā, PSRS, Eiropā u.c. Kartes un plāni dod ieskatu saimniecības, demogrāfijas, sociālajās, kultūras un pat sporta norisēs. Īpaši daudz karšu ir saistītas ar tūrismu. Piemēram, 1937. gadā izdotā karte “Apceļo savu dzimto zemi” ir izglītojoša un savā laikā bija īsts “bestsellers”. Nozīmīga grāmatas karšu krājuma daļa ir pilsētu, jo īpaši Rīgas, plāni. Sabiedriskā transporta kartes ilustrē satiksmes vēsturi. Kolekcijā ir iekļautas kartes, kas vēsta par aktuālo, un kartes, kas izgaismo procesus vēsturiskā retrospekcijā.

Grāmatā “Latvijas pilsētas 100 kartēs” apkopoti 100 vēsturiskie pilsētu plāni, kas ļauj ielūkoties 39 Latvijas pilsētu pagātnē no 17. gadsimta līdz 1987. gadam. Kartes papildina attēli un apraksti par interesantiem notikumiem, kas pilsētās norisinājušies plānu tapšanas laikā. Vislielākā uzmanība pievērsta Rīgai, bet iekļauti arī mazāku pilsētu vēsturiskie plāni – no Ainažiem līdz Zilupei. Grāmatu izdod “Jāņa sēta”, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Nacionālais arhīvs.

Gadsimtu gaitā pastāvīgi mainās Latvijas pilsētu skaits, lielums, iedzīvotāju nacionālais sastāvs. Daudzo karu laikā, kas norisinājušies Latvijas teritorijā, daudzas pilsētas tiek pilnībā iznīcinātas. Daļai no tām izdodas uzplaukt no jauna, savukārt citas bijušo varenību tā arī vairs neatgūst.
19. gadsimtā Latvijā tiek atcelta dzimtbūšana. Vienlaikus norisinās rūpnieciskā revolūcija, un pilsētās paceļas arvien jaunas fabriku ēkas. Laucinieki lielā skaitā pārceļas uz pilsētām, lai piepildītu sapņus par pārtikušu dzīvi.
19. gadsimta otrajā pusē Latvijas ainavu izmaina jauns transporta veids – dzelzceļš. Iepriekš pilsētas galvenokārt veidojušās pie nozīmīgiem ūdensceļiem, bet tagad arī blakus dzelzceļa līnijām rodas arvien jaunas apdzīvotas vietas, kas bieži vien strauji izaug līdz pilsētas izmēriem.
Grāmatā izmantotās Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma kartes iespējams aplūkot arī digitālajā karšu kolekcijā.
kartes.lndb.lv

Jums varētu patikt arī…