Lietuva. Mazā autoceļu karte

 1.25 ieskaitot PVN

2016. gada izdevums
Mērogs 1:1 000 000
Izmērs 49 x 32 cm / 8,2 x 16 cm locīts

Apraksts

Neskatoties uz kartes izmēriem, tās saturs ir visnotaļ apjomīgs: samērā detāls autoceļu tīkls ar attāluma norādēm starp nozīmīgākajiem ceļu krustojumiem, dzelzceļa un prāmju satiksmes līnijas, robežas pārejas punkti, nacionālie parki, rezervāti, kā arī rūpīgi klasificētas apdzīvotās vietas.

Lietuvas autoceļu karti mērogā 1:1 000 000 papildina Viļņas (mērogs 1:100 000), Kauņas (mērogs 1:85 000), Klaipēdas, Šauļu, Panevēžas un Alītas (mērogs 1:75 000) pilsētu plāni.