Lietuva. Mazais autoceļu atlants

 8.80 ieskaitot PVN

2013. gada izdevums
Mērogs 1:200 000
Izmērs 14 x 24 cm
168 lpp.
Sējums mīkstajos vākos

Apraksts

Atjaunotā informācija ceļu kartē un 20 lielāko pilsētu pārskatu plānos. Dots apdzīvoto vietu nosaukumu rādītājs