Viļņa. Mazais pilsētas plāns

 1.25 ieskaitot PVN

Trešais izdevums
Mērogs 1:50 000 / centra plāns 1:10 000
Izmērs 32 x 48 cm / 16 x 8 cm locīts

Apraksts

Informācija tūristiem lietuviešu un angļu valodā, ielu nosaukumu rādītājs.

Šis izdevums paredzēts tiem, kam klasiskais Viļņas plāns ir vai nu pārāk liels, vai pārāk smalks, jo sevišķi ārzemju tūristiem, kuri neplāno Viļņā viesoties ilgstoši. Kartes formāts atbilst kabatas izmēram. Neskatoties uz mazo izmēru, saturs ir visai bagātīgs: bez Viļņas pārskata kartes tajā iekļauta arī detāla centra karte, ielu nosaukumu alfabētiskais rādītājs, kā arī informācija tūristiem: apskates objekti un uzziņas. Teksts papildināts ar fotoattēliem.

Papildu informācija

Svars 0.1 kg