Talsu novads. Dundagas, Mērsraga, Rojas novads

 4.90 ieskaitot PVN

Sērija Latvijas novadi

2015.gada izdevums
Mērogs 1:75 000
Dundaga. Mērsrags. Roja. Sabile. Stende. Talsi Valdemārpils mērogā 1:20 000
Izmērs 87,5 x 69 cm / 12,5 x 23 cm locīta

Apraksts

Atjaunotās novadu karšu sērijas izdevums.

Atbilstoši jaunajai šīs sērijas koncepcijai mainīts izdevuma saturs, viena no galvenajām iezīmēm – šīs sērijas kartēs ir attēloti vairāki jauni būtiski informācijas slāņi, kas lieti noderēs, lietojot karti apvidū: reljefs, meža stigas, maģistrālās elektrolīnijas.