Ventspils novads. Ventspils

 4.90 ieskaitot PVN

Sērija Latvijas novadi

2015.gada izdevums

Mērogs 1:75 000

Ventspils mērogā 1:20 000

Piltene. Ugāle mērogā 1:20 000

Izmērs 87,5 x 69 cm / 12,5 x 23 cm locīta

Apraksts

Atjaunotās novadu karšu sērijas izdevums.

Atbilstoši jaunajai šīs sērijas koncepcijai mainīts izdevuma saturs, viena no galvenajām iezīmēm – šīs sērijas kartēs ir attēloti vairāki jauni būtiski informācijas slāņi, kas lieti noderēs, lietojot karti apvidū: reljefs, meža stigas, maģistrālās elektrolīnijas.