Rāznas Nacionālais parks

2016. gada izdevums
Mērogs 1:100 000
Rēzeknes un Dagdas plāni mērogā 1:20 000
Izmērs 60 x 57,5 cm / 12 x 23 cm locīts

Sērija “Ar karti dabā”

2016. gada izdevums
Otrais, atjaunotais izdevums
Izmērs 21,3 x 30 cm
54 lpp. (Zemgale, Kurzeme), 50 lpp. (Latgale), 64 lpp. (Vidzeme)
Laminēta katra lapaspuse
Spirāles iesējums