Pētījums “Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā”

“Šis pētījums ir viens no pozitīvajiem piemēriem, kā mūsdienās būtu jāveido politika – skaidri izvirzīti mērķi, izstrādāta metodika un profesionāli veikts darbs. Pētījuma pirmā daļa jau ļauj mums secināt, kur ir mūsu izglītības sistēmas melnie punkti un kur, pareizi plānojot skolu tīklu, ir panākti uzlabojumi gan skolēnu sniegumos, gan skolotāju atalgojumā, kā tas ir, piemēram, Bauskā un Smiltenē.” Pilns ziņas teksts šeit. 

Laimdota Straujuma, Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētāja.