Muižas Latvijā 4. sējums. Enciklopēdija

 48.95 ieskaitot PVN

Enciklopēdijas 4. daļa N-Š
2021. gada izdevums
Izdevējs: “DUE”
Vitolds Mašnovskis

Vēsture, arhitektūra, māksla.

Apraksts

Fotogrāfs un kultūras pieminekļu pētnieks Vitolds Mašnovskis veicis ap 1200 Latvijas muižu kompleksu dokumentālu fotofiksāciju un izpēti. Enciklopēdijas “Muižas Latvijā” vairāku sējumu izdevums, radīts kā veltījums Latvijas valsts simtgadei, līdz ar to tieši lielajā jubilejas gadā tās pirmais sējums ieguva redzamu, taustāmu formu.
Enciklopēdijas 4. sējumā apkopoti 123 muižu apraksti alfabētiskā secībā no burta N līdz Š. 400 lappušu enciklopēdijā attēlu paraksti divās valodās sniedz iespēju ar izdevumu iepazīties arī vācu valodā lasošam interesentam.
Ceturtais enciklopēdijas sējums vairāk nekā iepriekšējie lasītājam atklāj daudzu muižu veiksmes stāstus, jo tās šobrīd lieliski aprūpētas, atjaunotas, restaurētas un uzturētas. Enciklopēdija “Muižas Latvijā” lasītājam sniedz iespēju pilnīgāk ieraudzīt un atspoguļot notikumu gaitu un to sekas Latvijas vēsturē, un kalpo kā piemineklis nezūdošai cilvēku enerģijai – pierādījums vēlmei mainīties un mainīt, kas kā neatkarīgs liecinieks raksturo mūs pašus un sabiedrībā notiekošo.

Jums varētu patikt arī…