Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novads

 4.90 ieskaitot PVN

Pirmizdevums
Mērogs 1:100 000
Ludzas, Zilupes, Kārsavas plāni mērogā 1:20 000
Izmērs 62,5 x 92 cm / 12,5 x 23 cm locīts

Apraksts

Kartes pirmizdevums sagatavots, izmantojot jaunākos pieejamos aerofoto uzņēmumus, visjaunāko kartogrāfisko un adrešu informāciju un lauka apsekojuma datus. Visu novadu teritorija apsekota dabā (apsekojumi veikti 2009. un 2010 gadā), nobraucot vairāk nekā 4000 km.

Kartē īpaši precizēts autoceļu tīkls, viensētu un apbūves izvietojums, attēloti tūrisma un servisa objekti, dabas aizsargājamās teritorijas, hidrogrāfija un meži. Karti papildina plaša uzziņu informācija par katru pašvaldību (vispārīgas ziņas, apskates vietas, naktsmītnes tūristiem u.c.), kā arī 40 fotoattēli.

Gan karte, gan uzziņu informācija ir precizēta un saskaņota ar Ludzas novada tūrisma informācijas centru un novadu pašvaldībām, tādēļ šī karte mērogā 1:100 000 ir šobrīd visprecīzākais kartogrāfiskais izdevums par šo teritoriju.