Baltijas kempingu karte

„Baltijas kempingu karte, kuras izdošanā sadarbojas visu trīs Baltijas valstu kempingu asociācijas, ir ikgadējs izdevums, kas katru gadu tiek iespiests ap 80 tūkstošu lielā tirāžā. “Jāņa sēta” nodrošina augstas kvalitātes maketēšanas un dizaina pakalpojumus, tekstu apstrādi un tulkošanu, karšu sagatavošanu un iespieddarbu druku. Novērtējam redaktoru un projektu vadītāju spēju efektīvi komunicēt un organizēt darbus.”

Linda Bēce, Latvijas Kempingu asociācijas valdes priekšsēdētāja.